Bureau

Architectuur, Stedenbouw & Landschapsarchitectuur

De Zwarte Hond bestaat sinds 1985 en heeft vestigingen in Groningen, Rotterdam en Keulen. Vanuit hier wordt met meer dan 50 mensen in multidisciplinaire teams gewerkt aan het realiseren van architectuur, stedenbouwkundige opgaven en landschappelijke vraagstukken. De opdrachtportefeuille van De Zwarte Hond beslaat het hele spectrum van woon-, werk- en recreatieomgevingen in landelijke en stedelijke context: van villa tot seriematige woningbouw, van kantoorinrichting tot kantoorpark, van cultuurgebouw tot recreatielandschap.

 

Out there

De wereld van de stedenbouw en architectuur moet zich aanpassen op een veranderende samenleving. De Zwarte Hond richt zich daarom niet alleen op gebouwen en de gebouwde omgeving maar vooral ook op mensen. Door gebruikers en opdrachtgevers actief te betrekken bij een opgave wordt het conventionele denken doorbroken, wordt geen energie verspild, worden samen creatieve kansen ontdekt en blijft iedereen tijdens het ontwerpproces geïnspireerd. In combinatie met een grote gedrevenheid om ideeën te realiseren kan uiteindelijk het ultieme doel bereikt worden: het verbeteren van de woon- leef- en werkomgeving.

 

De Zwarte Hond wil als bureau waarde creëren voor gebruikers, opdrachtgevers en de maatschappij. Een ontwerp komt tot stand vanuit een brede onbevooroordeelde blik waarin alle omstandigheden en voorwaarden objectief worden onderzocht en gewogen. De Zwarte Hond werkt daarom niet met een vooringenomen (eind)beeld, stijl of handschrift, maar staat open voor oprechte samenspraak. Het resultaat is altijd een ontwerp zonder individuele auteur, maar met een duidelijke identiteit. Hierdoor zijn de gerealiseerde gebouwen en stedenbouwkundige plannen altijd geschikt voor de toe-eigening door context en gebruikers.

 

Realist

Om een nieuwe ruimtelijke en sociale samenhang te creëren moet elk gebouw of stedenbouwkundig plan mogelijkheden bieden die niet specifiek zijn omschreven en gedefinieerd. Door programma, context, techniek en financiën zorgvuldig in kaart te brengen, ontstaan mogelijkheden voor economie van de ruimte. In het verschil tussen het gevraagde programma en de slimme expliciete vertaling, ontstaat dan ruimte voor impliciet programma en gebruik. Een gebouw of stedenbouwkundig plan is een flexibele interpretatie binnen de kaders van de opdracht. De ongedefinieerde ruimte daarin initieert collectiviteit en sociale cohesie, en schept condities voor geplande en ongeplande ontwikkelingen.

 

Juist in complexe economische en sociale context kan De Zwarte Hond bepaalde tendensen krachtig te lijf gaan door ontwerpen te realiseren. Het daadwerkelijk scheppen in deze weerbarstige maatschappij vraagt om veerkracht en standvastig vakmanschap. Onvoorwaardelijke toewijding aan een ontwerp is vanzelfsprekend, maar een ontwerper dient ook verantwoordelijkheid te nemen bij de realisatie ervan. De Zwarte Hond speelt een centrale rol in de steeds complexere wereld van opdrachtgeverschap- met steeds uitgebreidere allianties of samenwerking die nodig zijn om een opdracht te realiseren.

 

Bonnema Architecten

De Zwarte Hond en Bonnema Architecten zijn per 1 april 2012 een verbintenis aangegaan. Bonnema Architecten is onderdeel van De Zwarte Hond, maar blijft onder eigen naam opereren. Bonnema Architecten werd in 1957 opgericht door Abe Bonnema en het bureau is bekend geworden met een specifiek portfolio op het gebied van gezondheidszorg en (grote) bedrijfs- en overheidsgebouwen. Ga naar de portfolio van Bonnema Architecten.

Volg ons op Twitter @dezwartehond

“Groningse nuchterheid, Rotterdamse daadkracht, Duitse grondigheid”

“Wij geven niet alleen om gebouwen en de gebouwde omgeving, wij geven vooral ook om mensen”

Gerelateerde items (6)

Bureau

Organisatie