Colofon

Teksten website:

De Zwarte Hond en Bonnema Architecten

 

Grafisch ontwerp website:

Stout/Kramer (Marco Stout)

 

Techniek website:

sailboardsrotterdam.com (Brenno Visser)

 

Copyright

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs-, en databankrechten. Tenzij anders vermeld berusten deze rechten bij De Zwarte Hond en Bonnema Architecten. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en of te verveelvoudigen.

 

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Zwarte Hond en Bonnema Architecten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op: info@dezwartehond.nl