Organisatie

Structuur

De Zwarte Hond Architectuur & Stedenbouw opereert met twee merknamen vanuit drie kantoorlocaties in Nederland en het buitenland. De Zwarte Hond heeft vestigingen in Rotterdam (NL), Groningen (NL) en Köln (DE). Bonnema Architecten heeft een vestiging in Groningen (NL). Secretariële functies, public relations, communicatie, facilitaire diensten, personeelszaken, financiën en automatisering zijn centraal georganiseerd.

 

Verschillende ontwerp- en engineeringteams werken integraal aan het ontwerpen, uitwerken en uitvoeren van opdrachten. Elk team wordt geleid door één van de negen partners en ondersteund door kleine flexibele teams van architecten en stedenbouwkundigen. De vestingen en de teams hebben een grote mate van zelfstandigheid. Afhankelijk van de opdrachten werken teams samen of wordt de samenstelling van de teams aangepast. 

 

Samenwerking

Wij benaderen elke opdracht op een integrale manier en in dialoog met onze opdrachtgever. Risico’s, budgetten en planning worden hierdoor vanaf het begin zorgvuldig gemanaged. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de kwaliteit en bestendigheid van het eindresultaat. Samenwerking met alle participanten en allianties met partijen die over specifieke kennis beschikken, vormen hierbij een cruciale voorwaarde. Vanuit ons netwerk zijn wij goed in staat relevante partijen met toegevoegde waarde voor een opdrachtgever te selecteren, een netwerk te faciliteren en te fungeren als platform. In combinatie met verschillende adviseurs, architectenbureaus en aannemers ontwerpen en realiseren wij op dit moment veel projecten in een vorm van DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate). Het benutten van creativiteit en ervaring van marktpartijen leidt tot een optimale manier van life-cycle-denken voor commercieel en maatschappelijk vastgoed.

 

Bouw Informatie Model (BIM)

Het BIM-platform met specialisten ondersteunt de ontwerpteams in het efficiënt, effectief en integraal werken. Wij zetten BIM-software als ondersteuning in en kunnen alle betrokkenen vanaf het begin tot het einde laten participeren in het ontwerp- en engineeringproces. Met BIM visualiseren en analyseren wij een gebouw. In bijvoorbeeld onze DBFMO-projecten hebben wij door de koppeling van de calculatie- en rekensoftware aan het model, de planning en de kosten continu goed in de hand. Onze opdrachtgevers krijgen een perfect inzicht hoe het gebouw van binnen en buiten eruit komt te zien. En van elke ontwerpingreep of aanpassing worden de technische en financiële consequenties meteen duidelijk. Groot voordeel van het feit dat iedereen in letterlijk hetzelfde BIM-model werkt, is dat een groot deel van de faalkosten in een vroegtijdig stadium voorkomen worden. Het totale proces gaat sneller en het niveau van het eindresultaat is hoger. Ga naar Dossier Integraal Werken voor meer informatie.

 

Portefeuille

Ondanks de moeilijke tijden in de ruimtelijke ordening en de bouwbranche weten wij onze acquisitie en omzet op peil te houden en een positief bedrijfsresultaat te halen. De laatste twee jaar draaiden wij een omzet van respectievelijk 5,4 miljoen en 5,2 miljoen euro. De verwachte omzet voor dit jaar is tussen de 5 en 6 miljoen euro. De opdrachtenportefeuille van De Zwarte Hond Architectuur & Stedenbouw bestaat uit 65% architectuur en interieurarchitectuur en 35% stedenbouw en landschapsarchitectuur.

In combinatie met verschillende ketenpartners ontwerpen en realiseren wij op dit moment veel projecten in een vorm van DBFMO.

Het benutten van creativiteit en ervaring van marktpartijen leidt tot een optimale manier van life-cycle-denken voor commercieel en maatschappelijk vastgoed.

Om effectief, efficiënt en integraal te kunnen werken zijn  BIM-specialisten onderdeel van een ontwerpteam.

Gerelateerde items (5)

Bureau

Bureau