De school - 11.10.2013

Wij werken vanuit de overtuiging dat een school de samenhang tussen gezin en samenleving versterkt en een schoolgebouw plekken verbindt waar kinderen wonen, leren, spelen en sporten. Een (brede) school dient in een wijk te zijn verankerd en een open en geborgen ontmoetingsplek te bieden aan leerlingen, leraren, ouders en buurtbewoners. Om dit te bereiken betrekken wij alle belanghebbenden bij het proces. Een school die met aandacht en toewijding is ontworpen biedt een prettige omgeving die de nieuwsgierigheid van alle gebruikers prikkelt.

 

School in de buurt

Mensen identificeren zich met omgevingen, gebouwen en ruimtes uit hun dagelijks bestaan, hun huis, de straat waarin ze wonen, het park, de winkels, maar ook de basisschool, de buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en sporthal. De betekenis die een (brede)school heeft in het leven van kinderen en andere gebruikers is een belangrijke factor bij het maken van een ontwerp voor een schoolgebouw. Door te werken met het karakter en de mogelijkheden van de locatie krijgt een nieuw schoolgebouw een vanzelfsprekende identiteit.

 

Bij de start van het ontwerpproces brengen we de geschiedenis, eigenschappen en mogelijkheden van de schoollocatie zorgvuldig in kaart. Door verbanden te leggen tussen historische, culturele, sociale en economische structuren, komen kansen aan het licht. Vaak zijn er nieuwe programmatische allianties mogelijk waarmee een buurt een progressieve ontwikkeling kan krijgen. Een hoge kwaliteit in detaillering en materialisering van het schoolgebouw is ook van groot belang. Weer, wind en het verstrijken van de jaren moeten een gebouw alleen maar mooier maken. Uiteindelijk komt een school tot stand waar iedereen trots op is én blijft.

 

Hart van de school

Een schoolgebouw is niet alleen een plek om te leren maar ook een plek waar kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Ruimtelijke diversiteit in het gebouw komt tegemoet aan de verschillende voorwaarden die worden gesteld aan individueel- en groepsonderwijs en de uiteenlopende activiteiten.

 

De traditionele indeling van een schoolgebouw met klasklokalen, gangen en een centrale gemeenschappelijke ruimte voldoet vaak niet meer aan de eisen en wensen van de gebruikers. Door ruimtes en functies minder strikt van elkaar afhankelijk te maken ontstaan interessante plekken voor ontmoeting, overleg of geconcentreerd werken, naast ruimtes voor klassikaal onderwijs.

 

Het schoolgebouw evolueert tot een stelsel van kleine en grote, rustige en levendige ruimtes. Dit kan zelfs zover gaan dat de centrale gemeenschappelijke ruimte volledig assimileert met de verkeersruimte. De gangen vormen dan een aaneengesloten multifunctionele zone met ruimte om te lunchen, te vergaderen, zelfstandig te werken of bij elkaar te komen voor feestjes of ouderavonden. Het hart van de school is dan een reeks van plekken, die door het hele gebouw meandert. Trappen verbinden deze plekken met elkaar, vides zorgen voor een visuele relatie. Voor kinderen wordt de school zo een ruimtelijke ontdekkingsreis met doorkijkjes en bijzondere plekken.

 

Slimme school

Het is belangrijk dat onderwijsgebouwen duurzaam en onderhoudsarm zijn. Daarom gebruiken we zoveel mogelijk duurzame materialen, passen we energiebesparende maatregelen toe en richten we ons op een minimum aan onderhoud. Door in de ontwerpfase het onderhoud van een schoolgebouw voor de komende decennia mee te nemen kunnen wij samen met de opdrachtgever verstandige keuzes maken.

 

Met onze ontwerphouding maken wij het onderscheid. Wij hanteren geen dogmatisch ontwerpstijl. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen treden we onbevangen tegemoet en we staan open voor de inbreng van alle belanghebbenden en beslissers. Ons uitgangspunt is dat mensen uit het veld het beste weten hoe onderwijs- en brede schoolactiviteiten de ruimte moeten krijgen. Het is onze taak om een gebouw te maken dat hieraan in alle opzichten aan voldoet.

 

Intensief overleg met opdrachtgever en gebruikers zorgt ervoor dat ieder zich betrokken voelt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Vakmanschap, realisme en heldere communicatie zijn hierbij van cruciaal belang. Zo komt een schoolgebouw tot stand met een breed draagvlak. Een schoolgebouw waar mensen trots op zijn.

 

Contact: Willem Hein Schenk of Bart van Kampen.

Een (brede) school dient in een wijk te zijn verankerd en een open en geborgen ontmoetingsplek te bieden aan leerlingen, leraren, ouders en buurtbewoners.

Een schoolgebouw waar mensen trots op zijn komt tot stand door een breed draagvlak te creëren.

 

De gangen vormen een aaneengesloten multifunctionele zone met ruimte om te lunchen, te vergaderen, zelfstandig te werken of bij elkaar te komen voor feestjes of ouderavonden.

Gerelateerde items (25)