Healing Environment - 10.09.2012

"De patiënt staat centraal." Dat klinkt als het meest logische en weinig vernieuwende uitgangspunt voor een medisch of zorggebouw. Echter het consequent handhaven van dit principe haalt bij alle betrokkenen automatismen in denken overhoop. Als de organisatie in dienst staat van de wensen van de patiënt, dient het gebouw en de omgeving hier ook in al zijn facetten aan te voldoen. De zorgbehoeftige mens doet afstand van zijn vertrouwde omgeving, wat naast de fysieke of geestelijke kwaal waarvoor men komt, een bezoek aan een zorggebouw extra precair maakt. Terwijl de meeste zorgcentra zo efficiënt en flexibel mogelijk georganiseerd zijn en de inrichting in het teken van de wetenschap en techniek staat. Want wil een zorggebouw goed functioneren, toekomstvast zijn en de state-of-the-art zorg kunnen bieden, is het essentieel om deze harde randvoorwaarden goed in te vullen. De opgave is om na te denken over een gebouw dat zich niet alleen richt op het welzijn of ‘wel maken’ van de patiënt maar ook op zijn welbevinden. Architectuur kan daarin het verschil maken.

 

 

De Zwarte Hond & Bonnema Architecten heeft een breed scala aan care & cure projecten gerealiseerd. Van ziekenhuis tot woonzorgcomplex, van Ronald McDonaldhuis tot tandheelkundige praktijk. Aan de hand van twee medische centra lichten we toe een architect in complexe zorgopgaven de menselijke maat kan bewaren en de hoeveelheid aan functies, bezoek- en goederenstromen, de verschillende techniek- en klimaateisen in een goedlopende en tevens aangename omgeving kan omzetten.

De Zwarte Hond is partner in Holland Hospital Architects (HHA).

 

De opgave is om een gebouw te ontwerpen dat zich richt op het welzijn, wel maken en welbevinden van de patiënt.

Gerelateerde items (13)