Het Nieuwe Werken - 06.08.2012

Van werkplek tot werklandschap

Werkgevers en werknemers zijn om geheel verschillende redenen op zoek naar flexibiliteit. Efficiency en kostenbesparing spelen een rol bij bedrijven, terwijl medewerkers zoeken naar vrijheid, uitdagingen en een betere verhouding tussen werk en privé. Dit heeft een grote invloed op de inrichting van plekken waar gewerkt moet worden. Bij Het Nieuwe Werken ligt de nadruk op de (her)inrichting van werkplekken, maar ook het gebouw met haar directie omgeving en ontsluiting zijn cruciaal. Het nieuwe ruimtelijke gedrag van ondernemers en personeel vraagt om nieuwe ruimtelijke patronen op alle schaalniveaus.

 

De impact van de digitale- of internetrevolutie op de samenleving is minstens gelijk aan de industriële revolutie. Beide revoluties hebben een omgekeerd evenredige verandering bewerkstelligd in de relatie tussen het wonen en werken. De strikte scheiding die door de ene revolutie is veroorzaakt wordt door de meest recente revolutie weer ongedaan gemaakt. Door technologische ontwikkelingen vervagen de grenzen tussen het wonen en werken in hoog tempo.

 

De terugkomende elementen bij Het Nieuwe Werken zijn plaats- en tijdonafhankelijk werken, toegankelijkheid van informatie, resultaatgerichte sturing en een flexibele arbeidsrelatie. Al deze elementen hebben invloed op de huisvesting van een organisatie. De werkplek en de inrichting van het gebouw zijn vaak een directe vertaling van deze elementen, maar het exterieur van het gebouw, de ligging, bereikbaarheid en kwaliteit van de omgeving zijn mede bepalend om een goed werkklimaat aan te bieden. De invloed van Het Nieuwe Werken reikt dus verder dan alleen de werkplek. Door breedband kan men thuis werken en door WIFI kan men in een koffiebar werken. Door het slechten van de grenzen tussen privaat en openbaar, tussen werk en vrije tijd, heeft Het Nieuwe Werken invloed op de directe (stedelijke) omgeving van het kantoor, maar ook op de woonomgeving. De grenzen van de woning, het kantoor en de openbare ruimte zijn beduidend opgerekt.

 

Het Nieuwe Werken komt in de portfolio van Bonnema Architecten & De Zwarte Hond terug op alle schaalniveaus in alle disciplines: interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Bij de (her)ontwikkeling van een kantoorpark, kantoorgebouw of kantoorinterieur is er een directie relatie met Het Nieuwe Werken. Er is een breed scala van organisatiegerichte oplossingen ontworpen en gerealiseerd waar een werkplek is geëvolueerd naar een ontmoetingsplek. Bij de bouw of (her)inrichting van een woning of woonbuurt heeft het thuiswerken invloed en bij het (her)ontwerp van een openbare ruimte of openbaar gebouw heeft het veranderende publieke domein effect.

 

Niet nieuw

In opdracht van Interpolis is in de jaren negentig van de vorige eeuw een innovatief kantoorconcept ontwikkeld zonder vaste werkplekken voor alle medewerkers van de verzekeringsmaatschappij. Het flexwerken in het indrukwekkende hoofdkantoor met een opzienbarend interieur en de immense tuin is daarmee dé voorloper van Het Nieuwe Werken in Nederland. Het Interpolis-gebouw is ontworpen in een tijd waarin ultra lichte laptops, tablet-computers, smartphones, breedband internet en wifi-verbindingen nog geen gemeengoed waren. Toch heeft het gebouw jarenlang een precedentstatus gehad voor vernieuwing in de kantoormarkt en tot op de dag van vandaag voldoet het gebouw aan de continue veranderende eisen van de gebruikers. Na Interpolis is het kantoorconcept in verschillende vervolgopdrachten verder ontwikkeld en verfijnd. Bij zowel nieuwbouw- ,  herbestemmings- en renovatieprojecten (o.a. diverse politiebureaus,  het Achmea-complex, Orbis Medisch centrum) wordt op een vanzelfsprekende manier recente technologieën, veranderende werkprocessen, nieuwe omgangsvormen en aangepaste businessmodellen vertaald in een fysieke omgeving. Uit ervaring weten wij dat een nieuw kantoorgebouw of interieur niet los staat van ICT-afdeling, Human Resource, Financiën en Facility management.  Het Nieuwe Werken dient derhalve integraal benaderd te worden. Een fysieke werkomgeving is een samenhangend onderdeel van een virtuele en mentale werkomgeving van alle medewerkers van een bedrijf.

Een fysieke werkplek is een samenhangend onderdeel van een virtuele en mentale werkomgeving.

Een werkplek evolueert naar een ontmoetingsplek

Bedrijven werken steeds meer flexibel en stimuleren thuiswerken. Er is dus minder kantoorruimte per werknemer nodig.

Gerelateerde items (21)