Integraal werken met BIM - 12.04.2013

 

Interactie  

De manier waarop een ontwerp- en bouwproces verloopt is van grote invloed op het eindresultaat. Gedrevenheid, integrale samenwerking en open communicatie tussen alle betrokken partijen vormen de basis voor de totstandkoming van een goed ontwerp. Per project verschilt de complexiteit en is een op maat gesneden ontwerp-, bouw- en eventueel beheerproces van belang. Bij een eenduidige opdracht is een traditionele samenwerking of een bouwteam een functionele werkmethode. De huidige economische en maatschappelijke werkelijkheid vraagt in toenemende mate de denk- en innovatiekracht van marktpartijen en een Life Cycle Cost benadering. De geïntegreerde samenwerkingsvormen Design & Build (DB) of Design Build Finance Maintain en Operate (DBFMO) zijn zeer geschikt voor deze nieuwe, vaak complexe, opgaven. De aard van de werkzaamheden van de ketenpartners veranderen naar een resultaatgerichte manier van werken. Van de ontwerp, bouw- en beheerpartners wordt responsabiliteit verwacht voor, tijdens en na de realisatie.

 

Integraal  

Om integraal te kunnen samenwerken is een duidelijk beleid, helder werkproces en juiste technologie noodzakelijk. Het doel is om in een project de beste prijs-kwaliteitverhouding te generen met een duurzame, maatschappelijk verantwoorde totaaloplossing. De aanwezige kennis en kunde van de individuele ketenpartners dient hiervoor bij een project maximaal te worden benut. Zo ontstaat een gebouw of stedenbouwkundig plan dat een rechtstreekse vertaling van het programma van eisen overstijgt en tevens door alle belanghebbenden gedragen wordt.

 

Ontwerper, aannemer, diverse adviseurs en bouwproducenten arrangeren samen een praktisch werkproces. Informatie- en communicatietechnologie ondersteunen dit werkproces met geschikte netwerken, servers, software en hardware, waardoor de productie van een model, bouwuitvoering en het operationele beheer op een adequate manier mogelijk wordt. Vooraf bepalen de ketenpartners een gezamenlijke strategie waarin verdeling van de verantwoordheden, gemeenschappelijke doelstellingen en afspraken over werk- en communicatieprotocollen worden vastgelegd. De drie-eenheid: beleid, proces en technologie vullen elkaar aan en maken een integrale, actorengerichte manier van werken mogelijk. Samen vormen zijn de basis om op een doelmatige wijze te werken met BIM: Building Information Model.

 

Intelligent

Bij een integraal ontwerp- en bouwproces is vanaf de start duidelijk wie zorgdraagt voor het ontwerp, de bouw en het beheer. Alle betrokkenen zijn tijdens het hele proces continu op de hoogte welke consequenties bepaalde beheer-, bouw- en ontwerpbeslissingen hebben en zijn medeplichtig aan het eindresultaat. Dit komt de kwaliteit en duurzaamheid ten goede.

 

Het werken met BIM maakt het mogelijk om vanaf het begin gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen. Afstemming van de verwachtingen en secure afstelling op de operationele processen zijn in de eerste fases eenvoudig te organiseren. De invloed op de eindprijs en totale kwaliteit van het ontwerp zijn dan nog groot en de kosten voor mogelijke aanpassingen nog laag. Met BIM kan op een intelligente manier op een bepaald moment de juiste inspanning worden geleverd. Samenwerken met alle disciplines in één model en integraal communiceren met elkaar vergroot de transparantie en het commitment, maar verkleint significant de faal- en onderhoudskosten.

 

Praktijk

Het werken met BIM vormt een vanzelfsprekend onderdeel van onze organisatiestructuur. Het BIM-platform ondersteunt de verschillende ontwerpteams in het bureau en faciliteert ketenpartners in de uitvoerings- en onderhoudsfase met onder andere de coördinatie van de bouwfasering, beheersing van de bouw- en onderhoudskosten. Per project wordt samen met ketenpartners bekeken welke aanpak specifiek nodig is. Ervaringen binnen de verschillende teams worden op het BIM-platform gedeeld en zorgen voor een continue verbetering van alle aspecten.

 

Enkele voorbeeldprojecten zijn: Gemeentehuis Drechterland, Zorgcentrum Innersdijk, Studentensociëteit Vindicat, Kantoor Astron, Kantoor Gasterra, Kantoor Kema, Huis VolkerWessels', Cultureel Kwartier De Nieuwe Kolk en Westluidense Poort.

 

 

 

Contact:

Eric van Keulen

Gedrevenheid, integrale samenwerking en open communicatie tussen alle betrokken partijen vormen de basis voor de totstandkoming van een goed ontwerp

 

De drie-eenheid beleid, proces en technologie vullen elkaar aan en maken een integrale, actorengerichte manier van werken mogelijk.

Samenwerken in één model en integraal communiceren vergroot de transparantie en het commitment, maar verkleint significant de faal- en onderhoudskosten.

Gerelateerde items (18)

Bureau

Organisatie