Transformatie - 26.05.2015

Vooruitgang stond lang gelijk aan het bouwen van nieuwe indrukwekkende industrie- en kantoorcomplexen. Maar de huidige kenniseconomie en creatieve industrie van kleinere en flexibele bedrijven heeft niet bij voorbaat behoefte aan nieuwe gebouwen. Open innovatieve broedplaatsen en karakteristieke  leefomgevingen met de stedelijke voorzieningen binnen handbereik zijn nu belangrijk. Wonen, werken en leven lopen door elkaar en digitalisering privatiseert het publieke domein en maakt de private wereld openbaar. Gebouwen uit het (industriële) verleden kunnen goed een tweede leven krijgen met een nieuwe ‘bewoner’. Nederland heeft geen grote nieuwe complexen nodig, maar slimme en duurzame gebouwen. De stad moet zich toeleggen op het vernieuwen van oude gebouwen en niet het bouwen van nieuwe gebouwen.  Daarbij spelen twee belangrijke vraagstukken. Vaak zijn gebouwen uit ons recente verleden ontworpen en gebouwd voor één specifieke gebruiker. Het aanpassen aan nieuwe meer generieke gebruikers of een groep van gebruikers en het technisch updaten van het gebouw vergen veel inspanningen en middelen. Terwijl de transformatie wordt ingezet om nieuwe gebruikers en huurders aan te trekken en te binden, zonder deze nog te kennen. Daarnaast zijn veel gebouwen nog niet financieel afgeschreven, wat de ruimte om te investeren in deze gebouwen  beperkt. Juist dan moet alle creativiteit worden in gezet om deze gebouwen een nieuw leven in te blazen.

 

De jarenlange ervaring in realisatieprocessen van zowel vastgoed als gebiedsontwikkeling, gecombineerd met gedegen kennis van de Nederlandse bouwpraktijk maakt De Zwarte Hond een deskundige partner voor transformatieprojecten. Wij zijn in staat om niet alleen een gebouw bouwkundig een tweede leven te gunnen, maar ook om samen met de opdrachtgever een transformatiestrategie te ontwikkelen om vastgoed ook economisch te kunnen door exploiteren. Het zorgvuldig onderzoeken van opties en continue de consequenties daarvan voor ontwikkeling, gebruik en exploitatie terugkoppelen aan de opdrachtgever vorm de basis van onze aanpak. 

GasTerra voor

GasTerra na

Herontwikkeling Twentse Schouwburg voor

Herontwikkeling Twentse Schouwburg na

Witte de Withstraat 50 voor

Witte de Withstraat 50 na

Lanenflat voor

Lanenflat na

Mediacentrale Helpman voor

Mediacentrale Helpman na

Huis voor Cultuur en Bestuur voor

Huis voor Cultuur en Bestuur na

Kantoor DNV GL voor

Kantoor DNV GL na

Gerelateerde items (24)