1. West Indische Opslag
 2. Koningskaars
 3. Agaathhof
 4. Masterplan Zeche Heinrich Robert
 5. KinderBoekenHuis
 6. Short stay appartementen en bakkerij Kleine der A
 7. Het Kielzog - Huis voor Cultuur en Bestuur
 8. Erasmus Paviljoen
 9. Masterplan Tersluis
 10. De Smaaktuin
 11. Typhoon
 12. COA-opvang Ter Apel
 13. Nieuw hart van Wilhelmsburg
 14. Gemeentehuis Drechterland
 15. Multifunctionele accommodatie De Kruidentuin
 16. Montessorischool Waalsdorp
 17. St. Michaëlschool
 18. Multifunctionele accommodatie Klarendal
 19. Multifunctioneel centrum Krefeld
 20. Uitbreiding ASTRON
 21. Woonhuis Ter Borch
 22. Utopiastadt
 23. Tuinstad Werdersee
 24. Sociëteitsgebouw G.S.C. Vindicat
 25. Het Nieuwe Werken upgrade Stadhuis Assen
 26. Brede School Didam-Zuid
 27. Multifunctionele accommodatie Het Hunzehuys
 28. Masterplan Meeroevers
 29. Cultureel Kwartier De Nieuwe Kolk
 30. Health Hub Roden
 31. Urban Living Berlin
 32. Regensburg Hoogwaterbescherming
 33. Noorderhaven blok 10
 34. Brede school Ichthus
 35. Woonhuis Doorn
 36. Sportcentrum Kardinge
 37. Lanenflat Wandeloord
 38. Brede school De Grift
 39. Brede School De Twingel
 40. Huis VolkerWessels
 41. Witte de Withstraat 50
 42. Appartementen en wijkcentrum ´t Goylaan Zuid
 43. Theater de Machinefabriek
 44. Hoofdkantoor & laboratoria Astron
 45. Warmtecentrale ScheldeVesting
 46. Hoge der A
 47. Hogeschool Rotterdam
 48. Kantoor Belastingdienst
 49. Meer Wonen
 50. Gemeentehuis Leimen
 51. Kantoorboerderij Koepon
 52. Kantoor GasTerra
 53. Winkels en woningen Meerijk
 54. Woonzorgappartementen De Waterman
 55. Studentenhuisvesting, Zwolle
 56. Stadhuis Itzehoe
 57. Ontwikkelingsstrategie Meerstad
 58. Multifunctionele accommodatie Thorbeckepark
 59. Scholencomplex Noord Hofland
 60. Westluidense Poort

Blauwestad

Locatie

Winschoten, Nederland

Jaar

1999 - 2009

Oppervlakte

1150 ha

Opdrachtgever(s)

Ontwikkelingsmaatschappij Blauwestad

Bijzonderheden

Shortlisted voor World architecture festival 2008

Publicatie in Jaarboek L&S 07/08

Contact

Jeroen de Willigen
dewilligen@dezwartehond.nl
Beelden: Projectbureau Blauwestad, DvhN
Share on Facebook Share on twitter Email

Eind jaren tachtig leidde de landbouw en daarmee Oost-Groningen een zieltogend bestaan. De grond werd op veel plaatsen braak gelegd als voorwaarde voor de steun van de EU. Het proces van verarming, leegloop en verval moest een halt worden toegeroepen. Begin jaren negentig ontstonden de eerste ideeën voor inundatie van het Oost-Groningse landschap. De aanleg van nieuw water op de goedkope Groningse landbouwgrond zou interessante mogelijkheden kunnen bieden voor recreatie en aantrekkelijke woningbouwlocaties. Geleidelijk ontstond het plan van een nieuw aan te leggen meer met rondom een stedelijke ring uit de bestaande kernen Winschoten, Beerta, Finsterwolde, Oostwold en Midwolde, Blauwestad.

 

De basis was een grondig onderzoek naar de geschiedenis van de plek en de huidige fysisch-geografische omstandigheden. De ring van dorpen is ontstaan rond 1500, toen het Schiereiland van Winschoten nog direct aan de Dollard grensde en kleine vissersdorpen profiteerden van de oeverlocaties. Hoewel de Dollard zich in de loop der eeuwen terugtrok, bleef de ring van dorpen bestaan. Binnenin bevond zich een centrale zone met hoogveen die ten gevolge van veenwinning transformeerde tot een kom in het landschap en die zich nu uitstekend leent voor inundatie. Het nieuwe meer op het Schiereiland van Winschoten dient tot zijn maximale proporties te worden opgerekt, zodat alle dorpen en het regionale centrum Winschoten een ‘adres’ aan het water kunnen krijgen. Inzicht in de bodemsamenstelling vormt de basis voor een effectieve ruimtelijke indeling die lekkage uit het meer tegengaat, zodat dure waterhuishoudkundige ingrepen zoals dijken en gemalen kunnen worden beperkt. Door aan te sluiten bij de natuurlijke hoogteverschillen wordt bovendien het grondverzet geminimaliseerd, zodat kan worden gewerkt met een gesloten grondbalans. Bijna alle bestaande lintgehuchten op stuwwallen in het centrale deel van het schiereiland blijven behouden en nieuwe wooneilanden worden aangelegd op de ondiepe gedeeltes in het zuiden en oosten

 

Met de aanleg van een meer met een oppervlakte van 800 hectare en 700 hectare natuur, en het realiseren van vijf bijzondere woonmilieus krijgt het dunbevolkte Oost-Groningen nieuwe kansen. Door het landschap geschikt te maken voor recreatie en natuur kan de lokale economie nieuwe inkomstenbronnen verwerven. Dit soort grootschalige transformaties vormen op zichzelf al een gebiedsinvestering die arbeidsplaatsen oplevert, maar door het transformeren van agrarische grond in water en natuur ontstaan ook mogelijkheden voor het maken van nieuwe hoogwaardige woonmilieus. Deze woonmilieus trekken nieuwe bewoners aan en vormen een vestigingsargument voor bedrijven.

Blauwestad

Winschoten, Nederland, 1999 - 2009


Toon project info

Blauwestad

Locatie

Winschoten, Nederland

Jaar

1999 - 2009

Oppervlakte

1150 ha

Opdrachtgever(s)

Ontwikkelingsmaatschappij Blauwestad

Bijzonderheden

Shortlisted voor World architecture festival 2008

Publicatie in Jaarboek L&S 07/08

Contact

Jeroen de Willigen
dewilligen@dezwartehond.nl
Beelden: Projectbureau Blauwestad, DvhN
Share on Facebook Share on twitter Email
Terug naar Projecten

Technisch concept

Ontstaan van Blauwestad

Ontstaan van Blauwestad

Ontstaan van Blauwestad

Gerelateerde items (2)
Projecten (2)
/