1. West Indische Opslag
 2. Koningskaars
 3. Agaathhof
 4. Masterplan Zeche Heinrich Robert
 5. KinderBoekenHuis
 6. Short stay appartementen en bakkerij Kleine der A
 7. Het Kielzog - Huis voor Cultuur en Bestuur
 8. Erasmus Paviljoen
 9. Masterplan Tersluis
 10. De Smaaktuin
 11. Typhoon
 12. COA-opvang Ter Apel
 13. Nieuw hart van Wilhelmsburg
 14. Gemeentehuis Drechterland
 15. Multifunctionele accommodatie De Kruidentuin
 16. Montessorischool Waalsdorp
 17. St. Michaëlschool
 18. Multifunctionele accommodatie Klarendal
 19. Multifunctioneel centrum Krefeld
 20. Uitbreiding ASTRON
 21. Woonhuis Ter Borch
 22. Utopiastadt
 23. Tuinstad Werdersee
 24. Sociëteitsgebouw G.S.C. Vindicat
 25. Het Nieuwe Werken upgrade Stadhuis Assen
 26. Brede School Didam-Zuid
 27. Multifunctionele accommodatie Het Hunzehuys
 28. Masterplan Meeroevers
 29. Cultureel Kwartier De Nieuwe Kolk
 30. Health Hub Roden
 31. Urban Living Berlin
 32. Regensburg Hoogwaterbescherming
 33. Noorderhaven blok 10
 34. Brede school Ichthus
 35. Woonhuis Doorn
 36. Sportcentrum Kardinge
 37. Lanenflat Wandeloord
 38. Brede school De Grift
 39. Brede School De Twingel
 40. Huis VolkerWessels
 41. Witte de Withstraat 50
 42. Appartementen en wijkcentrum ´t Goylaan Zuid
 43. Theater de Machinefabriek
 44. Hoofdkantoor & laboratoria Astron
 45. Warmtecentrale ScheldeVesting
 46. Hoge der A
 47. Hogeschool Rotterdam
 48. Kantoor Belastingdienst
 49. Meer Wonen
 50. Gemeentehuis Leimen
 51. Kantoorboerderij Koepon
 52. Kantoor GasTerra
 53. Winkels en woningen Meerijk
 54. Woonzorgappartementen De Waterman
 55. Studentenhuisvesting, Zwolle
 56. Stadhuis Itzehoe
 57. Ontwikkelingsstrategie Meerstad
 58. Multifunctionele accommodatie Thorbeckepark
 59. Scholencomplex Noord Hofland
 60. Westluidense Poort

IABR 2016 - Atelier Rotterdam

Locatie

Rotterdam, Nederland

Jaar

2015 - 2016

Setting

Stedelijk

Soort opdracht

Onderzoek

Type opdrachtgever

(semi) Overheid

Opdrachtgever(s)

IABR, City of Rotterdam

Projectpartner(s)

marco.broekman

L'AUC

Bijzonderheden

Daan Zandbelt (De Zwarte Hond) was ateliermeester

Contact

Daan Zandbelt
Zandbelt@dezwartehond.nl
Beelden: Hans Tak, Lotte Stekelenburg, De Zwarte Hond

Tijdens de 2016-editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) stond de ‘Next Economy’ centraal. De Zwarte Hond leverde op verschillende momenten een actieve bijdrage aan de IABR. Daan Zandbelt leidde het Projectatelier ‘Rotterdam: De Productieve Stad’ en maakt als zodanig ook deel uit van het curatorenteam voor de tentoonstelling in de Fenixloods II. Jeroen de Willigen was in zijn hoedanigheid als stadsbouwmeester van Groningen betrokken bij diverse programmaonderdelen rond het projectatelier uit die stad.


De centrale stelling van het Projectatelier ‘Rotterdam: De Productieve Stad’ was dat (ook) lokale makers belangrijk zijn voor de transitie naar de ‘Next Economy’. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om ketens van productie en consumptie meer lokaal te organiseren. “Het gaat daarbij om de koppeling van groot & klein, van nieuw & oud, van stedelijk & landelijk”, aldus Daan Zandbelt. “Zo ontstaat een circulaire economie waarbij afval als hoogwaardige grondstof voor nieuwe producten dient”. Door de maakeconomie zichtbaar te maken in de stad, worden de verschillende maak-netwerken versterkt en ontstaan kansen voor trots en samenwerking. Volgens Daan Zandbelt is het ontwerp een cruciaal ingrediënt voor een moderne economie. “Het vormt een belangrijke schakel tussen maken en denken”, zo stelt hij. “Niet alleen in de bouw maar in eigenlijk alle maak-sectoren.”

 

Haar geschiedenis als havenstad geeft Rotterdam een solide basis voor een moderne maakindustrie. De eerste aanzetten daartoe zijn al zichtbaar: in de Rotterdamse havens maakt de traditionele industrie plaats voor plekken waar bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samengaan, voormalig zwemparadijs Tropicana wordt een laboratorium voor circulair ondernemerschap en ga zo maar door.

 

Het resultaat van het onderzoek door het Projectatelier Rotterdam was een ontwikkelingsperspectief voor de stad en de regio. De regio is nog een onsamenhangende lappendeken van verschillende maakmilieus en op zichzelf staande economische sectoren. Het Projectatelier ontdekte dat de regio echter meer dan andere gebieden de potentie heeft om verschillende milieus met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat een maakeconomie die een robuuste regionale economie ondersteunt en kan aantakken op internationale netwerken.

 

Om dit voor elkaar te krijgen lanceerde het projectatelier onder meer het concept van ‘circulaire landschappen’. Hierin worden de producten van verspreide landschappen verbonden tot één grootschalig, circulair systeem, waarin de kringlopen van afval en energie gesloten zijn. Het resultaat: een schone haven die lokale kwaliteiten koppelt aan wereldwijde handel. In de IABR-tentoonstelling waren de  strategische interventies te zien die de aanzet zijn voor een ecosysteem van maakmilieus in de regio Rotterdam.

 

Een van de belangrijkste conclusies die Daan Zandbelt zelf uit het onderzoek heeft getrokken, is dat de afgelopen jaren te zwaar is ingezet op de kenniseconomie. Maar een gezonde kenniseconomie kan niet zonder een maak-economie, zo meent hij. “Alleen door 'denken' te koppelen aan 'maken' voorkom je dat belangrijke ontwikkelingen blijven steken in theoretisch geklets. Maken leidt tot concrete actie, tastbare vooruitgang. Dat speelt op alle schaalniveaus: van het vertalen van een idee naar een product door een persoon tot face-to-face contact van bedrijven en kennisinstellingen in een regio. Als de koppeling tussen denken en maken tot stand komt, kan een regio veel innovatiever worden.”

 

Naast alle aandacht voor Rotterdam vormde de betrokkenheid bij het IABR-onderzoek naar de stad Groningen een mooi contrast. Dit onderzoek werd geleid door Jeroen de Willigen. Het Atelier Stadsbouwmeester heeft als onderdeel van het projectatelier ‘Groningen. Naar een nieuw energielandschap’ de kansen onderzocht van een stad die geen gebruik meer maakt van fossiele energie. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat schonere en stillere mobiliteit veel ruimte in de stad vrijmaakt. Die ruimte kan worden ingezet om de leefbaarheid van de stad te vergroten.

 

De resultaten van het onderzoek waren te zien in de IABR-tentoonstelling die liep van 23 april tot 10 juli 2016 in de Fenixloods te Rotterdam. Kijk op de website van IABR voor meer informatie en conclusies. 

IABR 2016 - Atelier Rotterdam

Rotterdam, Nederland, 2015 - 2016


Toon project info

IABR 2016 - Atelier Rotterdam

Locatie

Rotterdam, Nederland

Jaar

2015 - 2016

Setting

Stedelijk

Soort opdracht

Onderzoek

Type opdrachtgever

(semi) Overheid

Opdrachtgever(s)

IABR, City of Rotterdam

Projectpartner(s)

marco.broekman

L'AUC

Bijzonderheden

Daan Zandbelt (De Zwarte Hond) was ateliermeester

Contact

Daan Zandbelt
Zandbelt@dezwartehond.nl
Beelden: Hans Tak, Lotte Stekelenburg, De Zwarte Hond
Terug naar Projecten
Gerelateerde items (6)
Nieuws (5)
Out there (1)
/