1. West Indische Opslag
 2. Koningskaars
 3. Agaathhof
 4. Masterplan Zeche Heinrich Robert
 5. KinderBoekenHuis
 6. Short stay appartementen en bakkerij Kleine der A
 7. Het Kielzog - Huis voor Cultuur en Bestuur
 8. Erasmus Paviljoen
 9. Masterplan Tersluis
 10. De Smaaktuin
 11. Typhoon
 12. COA-opvang Ter Apel
 13. Nieuw hart van Wilhelmsburg
 14. Gemeentehuis Drechterland
 15. Multifunctionele accommodatie De Kruidentuin
 16. Montessorischool Waalsdorp
 17. St. Michaëlschool
 18. Multifunctionele accommodatie Klarendal
 19. Multifunctioneel centrum Krefeld
 20. Uitbreiding ASTRON
 21. Woonhuis Ter Borch
 22. Utopiastadt
 23. Tuinstad Werdersee
 24. Sociëteitsgebouw G.S.C. Vindicat
 25. Het Nieuwe Werken upgrade Stadhuis Assen
 26. Brede School Didam-Zuid
 27. Multifunctionele accommodatie Het Hunzehuys
 28. Masterplan Meeroevers
 29. Cultureel Kwartier De Nieuwe Kolk
 30. Health Hub Roden
 31. Urban Living Berlin
 32. Regensburg Hoogwaterbescherming
 33. Noorderhaven blok 10
 34. Brede school Ichthus
 35. Woonhuis Doorn
 36. Sportcentrum Kardinge
 37. Lanenflat Wandeloord
 38. Brede school De Grift
 39. Brede School De Twingel
 40. Huis VolkerWessels
 41. Witte de Withstraat 50
 42. Appartementen en wijkcentrum ´t Goylaan Zuid
 43. Theater de Machinefabriek
 44. Hoofdkantoor & laboratoria Astron
 45. Warmtecentrale ScheldeVesting
 46. Hoge der A
 47. Hogeschool Rotterdam
 48. Kantoor Belastingdienst
 49. Meer Wonen
 50. Gemeentehuis Leimen
 51. Kantoorboerderij Koepon
 52. Kantoor GasTerra
 53. Winkels en woningen Meerijk
 54. Woonzorgappartementen De Waterman
 55. Studentenhuisvesting, Zwolle
 56. Stadhuis Itzehoe
 57. Ontwikkelingsstrategie Meerstad
 58. Multifunctionele accommodatie Thorbeckepark
 59. Scholencomplex Noord Hofland
 60. Westluidense Poort

Masterplan Tersluis

Locatie

Meerstad, Nederland

Opdrachtgever(s)

Projectbureau Meerstad

ContactBeelden: De Zwarte Hond
Share on Facebook Share on twitter Email

Tersluis ligt tussen Klein-Harkstede en Sluis-Oost. De opgave omvat de realisatie van circa 400 woningen, in alle segmenten en met een fors deel gericht op het water. In Tersluis worden de principes van Meeroevers voortgezet, namelijk aansluiten op en verrijken van bestaande kwaliteiten op het gebied van landschap en water. De ontginningsbasis van het gebied ligt langs het Slochterdiep en de Borgsloot. Deze lijn wordt opgedikt en gebruikt voor de opbouw van de groenstructuur. De ruimtes tussen de buurten, vallen samen met overgangen van oorspronkelijke ontginningen.De ruimtelijke opbouw resulteert in drie woonsferen: groen wonen, dorps wonen en water wonen. Het groene gedeelte heeft een landelijk en informeel karakter met brede groene straten die direct aansluiten op de landschappelijke lijst. De hoeveelheid groen oppervlak is gemaximaliseerd zonder trottoir en parkeren in het gras. Het dorpse gedeelte heeft knusse, smallere straten en plantsoentjes, aansluitend op de sluis en het park. De uitstraling is formeler. Rond de sluis en de haven wordt het dorpse, publieke karakter versterkt, omdat de woningen direct aan plein of straat staan. Aan het water geven de smalle straten en diepe voortuinen de eilanden een zeer groen en privaat karakter. De hoofdstructuur van de buurt bestaat uit een aantal straten en paden die de buurt verbinden met de omliggende parken en het meer. Deze straten zorgen ervoor dat de drie woonsferen binnen de buurt naadloos op elkaar aansluiten zonder dat duidelijk herkenbare overgangen ontstaan.


De sluis met de brug over de vaarverbinding aan de oostkant van de buurt en de haven nabij het strand aan de westzijde van de buurt zijn de plekken waar de levendigheid zich concentreert. Hier komen veel verkeersstromen bij elkaar en bevinden zich de meer publieke functies zoals horeca, buurtvoorzieningen, de buurtwinkel en de watersportvereniging. De openbare ruimte rondom de sluis bestaat uit een dorps plein. Om de intieme sfeer te versterken staan woningen rond de sluis en haven dicht op de straat en staan ze rond de sluis ook nog dichter op elkaar.

Masterplan Tersluis

Meerstad, Nederland


Toon project info

Masterplan Tersluis

Locatie

Meerstad, Nederland

Opdrachtgever(s)

Projectbureau Meerstad

ContactBeelden: De Zwarte Hond
Share on Facebook Share on twitter Email
Terug naar Projecten

Drie karakters: groen, dorp en water

Groenstructuur: meer, wijkpark, groene lijst en groene radialen

Veel kwaliteit rondom de buurt

Drie woonsferen

Omliggende kwaliteiten de buurt in trekken

Twee speciale plekken

Gerelateerde items (6)
Projecten (2)
Nieuws (2)
Out there (1)
Expertise (1)
/