1. West Indische Opslag
 2. Koningskaars
 3. Agaathhof
 4. Masterplan Zeche Heinrich Robert
 5. KinderBoekenHuis
 6. Short stay appartementen en bakkerij Kleine der A
 7. Het Kielzog - Huis voor Cultuur en Bestuur
 8. Erasmus Paviljoen
 9. Masterplan Tersluis
 10. De Smaaktuin
 11. Typhoon
 12. COA-opvang Ter Apel
 13. Nieuw hart van Wilhelmsburg
 14. Gemeentehuis Drechterland
 15. Multifunctionele accommodatie De Kruidentuin
 16. Montessorischool Waalsdorp
 17. St. Michaëlschool
 18. Multifunctionele accommodatie Klarendal
 19. Multifunctioneel centrum Krefeld
 20. Uitbreiding ASTRON
 21. Woonhuis Ter Borch
 22. Utopiastadt
 23. Tuinstad Werdersee
 24. Sociëteitsgebouw G.S.C. Vindicat
 25. Het Nieuwe Werken upgrade Stadhuis Assen
 26. Brede School Didam-Zuid
 27. Multifunctionele accommodatie Het Hunzehuys
 28. Masterplan Meeroevers
 29. Cultureel Kwartier De Nieuwe Kolk
 30. Health Hub Roden
 31. Urban Living Berlin
 32. Regensburg Hoogwaterbescherming
 33. Noorderhaven blok 10
 34. Brede school Ichthus
 35. Woonhuis Doorn
 36. Sportcentrum Kardinge
 37. Lanenflat Wandeloord
 38. Brede school De Grift
 39. Brede School De Twingel
 40. Huis VolkerWessels
 41. Witte de Withstraat 50
 42. Appartementen en wijkcentrum ´t Goylaan Zuid
 43. Theater de Machinefabriek
 44. Hoofdkantoor & laboratoria Astron
 45. Warmtecentrale ScheldeVesting
 46. Hoge der A
 47. Hogeschool Rotterdam
 48. Kantoor Belastingdienst
 49. Meer Wonen
 50. Gemeentehuis Leimen
 51. Kantoorboerderij Koepon
 52. Kantoor GasTerra
 53. Winkels en woningen Meerijk
 54. Woonzorgappartementen De Waterman
 55. Studentenhuisvesting, Zwolle
 56. Stadhuis Itzehoe
 57. Ontwikkelingsstrategie Meerstad
 58. Multifunctionele accommodatie Thorbeckepark
 59. Scholencomplex Noord Hofland
 60. Westluidense Poort

Strategisch masterplan Hoensbroek

Locatie

Heerlen, Nederland

Jaar

2011 - 2012

Oppervlakte

822 ha

Opdrachtgever(s)

Gemeente Heerlen

Projectpartner(s)

Studio UC

Contact

Jeroen de Willigen
dewilligen@dezwartehond.nl
Beelden: De Zwarte Hond, Studio UC
Share on Facebook Share on twitter Email

De gemeente Heerlen streeft ernaar om een vitaal en duurzaam Hoens­broek te ontwikkelen, waar het goed en prettig leven is in een groene, dorpse omgeving. Daarbij kan niet worden ontkend dat het stadsdeel krimpt en vergrijst. Maar het gaat erom van de nood een deugd te maken en herstructurering te gebrui­ken om een betere leefomgeving te creëren. Het leefmilieu in de woon­wijken moet aantrekkelijk zijn, het voorzieningenniveau dient op peil te worden gehouden en het kernwin­kelgebied moet vitaal en aantrekke­lijk blijven.

 

In onze toekomstvisie zien we Hoensbroek als netwerk van divers programma. Via bijzondere programmatische allianties en door het programma te verankeren met het omliggende landschap worden de ruimtelijke kwaliteiten versterkt. Het zwaartepunt in het netwerk is de dubbele kern: Kasteel Hoensbroek dat een nieuw centrum voor cultuurhistorie en stadslandbouw kan worden en de oude dorpskern met de markt, winkels, woningen en an­dere voorzieningen. Rond de dubbele kern zijn vijf strategische gebieden benoemd. In deze actievelden ligt de focus op verbinden, programmeren, slopen en (her)ontwikkelen. Om in de strategische gebieden verschillende autonome ingrepen kwalitatief en succesvol uit te voeren is er een gereedschapskist ontwikkeld die bestaat uit een aantal richtlijnen en instrumenten. Er is onderscheid gemaakt in “harde” en “zachte” instrumenten. De harde instrumenten focussen op de fy­sieke component, terwijl de zachte instrumenten de nadruk leggen op de procesmatige kant. Het strategische masterplan biedt een overzicht van alle ingrepen die mogelijk zijn op de schaal van Hoensbroek. Het masterplan laat duidelijk zien hoe een bepaalde ingreep zich verhoudt tot bovenwijkse structuur­dragers zoals de oude lintenstructuur, groenvoorziening en de hoofdverkeersontsluiting.

 

De transformatieopgave in een pe­riode van krimp is een grillig en on­zeker proces. Hoensbroek is daarom gebaat bij een duidelijke toekomst­visie en een robuust en dynamisch masterplan dat als kader kan fun­geren voor alle ontwikkelingen. Een integrale aanpak tussen sociale, economische, culturele en fysieke aspecten is noodzakelijk voor dit stadsdeel. Dit vergroot de samen­hang en draagvlak bij alle betrokken partijen en voorkomt dat er onwenselijke keuzes worden gemaakt.

Strategisch masterplan Hoensbroek

Heerlen, Nederland, 2011 - 2012


Toon project info

Strategisch masterplan Hoensbroek

Locatie

Heerlen, Nederland

Jaar

2011 - 2012

Oppervlakte

822 ha

Opdrachtgever(s)

Gemeente Heerlen

Projectpartner(s)

Studio UC

Contact

Jeroen de Willigen
dewilligen@dezwartehond.nl
Beelden: De Zwarte Hond, Studio UC
Share on Facebook Share on twitter Email
Terug naar Projecten

Bewoner Hoensbroek

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Beeldbepalende elementen

Hoensbroek 2025

Functiemenging

Gerelateerde items (8)
Projecten (3)
Nieuws (1)
Out there (2)
Expertise (2)
/