1. West Indische Opslag
 2. Koningskaars
 3. Agaathhof
 4. Masterplan Zeche Heinrich Robert
 5. KinderBoekenHuis
 6. Short stay appartementen en bakkerij Kleine der A
 7. Het Kielzog - Huis voor Cultuur en Bestuur
 8. Erasmus Paviljoen
 9. Masterplan Tersluis
 10. De Smaaktuin
 11. Typhoon
 12. COA-opvang Ter Apel
 13. Nieuw hart van Wilhelmsburg
 14. Gemeentehuis Drechterland
 15. Multifunctionele accommodatie De Kruidentuin
 16. Montessorischool Waalsdorp
 17. St. Michaëlschool
 18. Multifunctionele accommodatie Klarendal
 19. Multifunctioneel centrum Krefeld
 20. Uitbreiding ASTRON
 21. Woonhuis Ter Borch
 22. Utopiastadt
 23. Tuinstad Werdersee
 24. Sociëteitsgebouw G.S.C. Vindicat
 25. Het Nieuwe Werken upgrade Stadhuis Assen
 26. Brede School Didam-Zuid
 27. Multifunctionele accommodatie Het Hunzehuys
 28. Masterplan Meeroevers
 29. Cultureel Kwartier De Nieuwe Kolk
 30. Health Hub Roden
 31. Urban Living Berlin
 32. Regensburg Hoogwaterbescherming
 33. Noorderhaven blok 10
 34. Brede school Ichthus
 35. Woonhuis Doorn
 36. Sportcentrum Kardinge
 37. Lanenflat Wandeloord
 38. Brede school De Grift
 39. Brede School De Twingel
 40. Huis VolkerWessels
 41. Witte de Withstraat 50
 42. Appartementen en wijkcentrum ´t Goylaan Zuid
 43. Theater de Machinefabriek
 44. Hoofdkantoor & laboratoria Astron
 45. Warmtecentrale ScheldeVesting
 46. Hoge der A
 47. Hogeschool Rotterdam
 48. Kantoor Belastingdienst
 49. Meer Wonen
 50. Gemeentehuis Leimen
 51. Kantoorboerderij Koepon
 52. Kantoor GasTerra
 53. Winkels en woningen Meerijk
 54. Woonzorgappartementen De Waterman
 55. Studentenhuisvesting, Zwolle
 56. Stadhuis Itzehoe
 57. Ontwikkelingsstrategie Meerstad
 58. Multifunctionele accommodatie Thorbeckepark
 59. Scholencomplex Noord Hofland
 60. Westluidense Poort

Traverse N31 Harlingen

Locatie

Harlingen, Nederland

Jaar

2010 - 2013

Oppervlakte

108.5 ha

Opdrachtgever(s)

Gemeente Harlingen

ContactHarlingen kent naast haar cultuurhistorische kwaliteiten veel landschappelijke kwaliteiten die nog geen onderdeel zijn van haar identiteit. Belangrijke infrastructuurlijnen zoals de N31 en het spoor verstoren de continuïteit van het stedelijk weefsel en de relatie van Harlingen met het omliggende landschap. Met de verbreding en verdieping van de N31 ontstaan er kansen om het stedelijk weefsel en de relatie van Harlingen met het landschap te herstellen. Naast het ruimtelijk inpassen van de verdiepte N31 en het genereren en faciliteren van nieuw programma speelt het herstel van de relatie van Harlingen met het landschap, en de wijze waarop de stad haar kernkwaliteiten presenteert aan deze infrastructuur,  een belangrijk rol in deze opgave.


Het terugbrengen van het aantal knooppunten op de N31 en een goede aansluiting van de knooppunten op het onderliggend wegennet is een eerste belangrijke ingreep. Hierbij speelt de vormgeving van de N31 met de knooppunten en de ruimtelijke inpassing van het geheel in het omliggende stedelijke weefsel een rol. Het inspelen op de specifieke kwaliteiten van elke aansluiting leidt tot drie  knooppunten met een eigen identiteit; Adres Zeehavens, Adres Waddenzee en Adres Stad. Adres Zeehavens en Adres Waddenzee zijn twee bestaande en deels herkenbare knooppunten. Door de potentiële landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van het gebied te benadrukken krijgt Harlingen een sterkere identiteit naar de regio toe.
Adres Stad vormt een nieuw adres. Door het knooppunt Stad boven de N31 vorm te geven als entreeplein,  begeleid door groen en bebouwing, gaat Adres Stad  op logische wijze deel uitmaakt van de hoofdverbindingsroute richting de historische binnenstad.  De kwaliteit van het stedelijke weefsel, de diversiteit aan programma, de relatie met het   groen en historische linten vormen belangrijke ontwerpaanleidingen die het Adres Stad een herkenbare Harlingse identiteit kunnen geven.


Door het creëren van kwalitatief goede ruimtelijke verbindingen en het herstellen van de landschappelijke structuren op een aantal cruciale plekken in de stad, wordt niet de barrière, maar vooral de verbinding tussen stadsdelen aan weerszijden van de N31 beleefd. Het bestaande en nieuwe landschap dient daarbij als gemeenschappelijke identiteitsdrager waarbinnen verschillende ontwikkelingen met elk hun eigen karakter een plek krijgen, maar wel allen even Harlings zijn.

Traverse N31 Harlingen

Harlingen, Nederland, 2010 - 2013


Toon project info

Traverse N31 Harlingen

Locatie

Harlingen, Nederland

Jaar

2010 - 2013

Oppervlakte

108.5 ha

Opdrachtgever(s)

Gemeente Harlingen

ContactTerug naar Projecten
Gerelateerde items (3)
Projecten (3)
/