1. West Indische Opslag
 2. Koningskaars
 3. Agaathhof
 4. Masterplan Zeche Heinrich Robert
 5. KinderBoekenHuis
 6. Short stay appartementen en bakkerij Kleine der A
 7. Het Kielzog - Huis voor Cultuur en Bestuur
 8. Erasmus Paviljoen
 9. Masterplan Tersluis
 10. De Smaaktuin
 11. Typhoon
 12. COA-opvang Ter Apel
 13. Nieuw hart van Wilhelmsburg
 14. Gemeentehuis Drechterland
 15. Multifunctionele accommodatie De Kruidentuin
 16. Montessorischool Waalsdorp
 17. St. Michaëlschool
 18. Multifunctionele accommodatie Klarendal
 19. Multifunctioneel centrum Krefeld
 20. Uitbreiding ASTRON
 21. Woonhuis Ter Borch
 22. Utopiastadt
 23. Tuinstad Werdersee
 24. Sociëteitsgebouw G.S.C. Vindicat
 25. Het Nieuwe Werken upgrade Stadhuis Assen
 26. Brede School Didam-Zuid
 27. Multifunctionele accommodatie Het Hunzehuys
 28. Masterplan Meeroevers
 29. Cultureel Kwartier De Nieuwe Kolk
 30. Health Hub Roden
 31. Urban Living Berlin
 32. Regensburg Hoogwaterbescherming
 33. Noorderhaven blok 10
 34. Brede school Ichthus
 35. Woonhuis Doorn
 36. Sportcentrum Kardinge
 37. Lanenflat Wandeloord
 38. Brede school De Grift
 39. Brede School De Twingel
 40. Huis VolkerWessels
 41. Witte de Withstraat 50
 42. Appartementen en wijkcentrum ´t Goylaan Zuid
 43. Theater de Machinefabriek
 44. Hoofdkantoor & laboratoria Astron
 45. Warmtecentrale ScheldeVesting
 46. Hoge der A
 47. Hogeschool Rotterdam
 48. Kantoor Belastingdienst
 49. Meer Wonen
 50. Gemeentehuis Leimen
 51. Kantoorboerderij Koepon
 52. Kantoor GasTerra
 53. Winkels en woningen Meerijk
 54. Woonzorgappartementen De Waterman
 55. Studentenhuisvesting, Zwolle
 56. Stadhuis Itzehoe
 57. Ontwikkelingsstrategie Meerstad
 58. Multifunctionele accommodatie Thorbeckepark
 59. Scholencomplex Noord Hofland
 60. Westluidense Poort

Voorland Hinterland

Locatie

Nederland, België, Duitsland

Jaar

2011 - 2013

Projectpartner(s)

GIDZ, Spacevalue

Contact

Jeroen de Willigen
dewilligen@dezwartehond.nl

De kustlijn van de Noordzee is een duidelijke natuurlijke grens die al eeuwenlang een herkenbare contour geeft aan Nederland. Via de wereldzeeën heeft Nederland haar grenzen verkend en al vroeg handel gedreven met een aantal exotische gebieden. Zo proactief als Nederland te werk is gegaan over zee, zo inactief heeft Nederland haar overige landgrenzen in het verleden onderhouden. De zuidelijke en oostelijke grens van Nederland kennen een wispelturige geschiedenis. Als zeenatie is het eeuwenlang een doel geweest om land in te pikken of te bezetten in gebieden die ver weg lagen. Nabij gelegen gebieden actief bemachtigen of verdedigen is alleen gebeurd als het echt noodzakelijk was. En waarom een oorlog voeren vanwege een gebied als land zelf kan worden gemaakt? Bij voorkeur werd land overmeesterd op het water. Niet legers, maar ingenieurs hebben voor een groot deel het huidige Nederlandse grondgebied veroverd.

 

Van oudsher ligt het economische zwaartepunt dus in het westen van Nederland, aan de Noordzee. Maar de Randstad is geen ruimtelijk geïntegreerde metropool, het is een uitdijend ruimtelijk netwerk tot ver in Brabant en Gelderland. Inmiddels is een woon-werkgebied te benoemen in het ommeland dat een duidelijke relatie heeft met de Randstad. De Brabanste Stedenrij, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, de Vallei Ede-Waginingen, de Stadsdriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en Netwerkstad Zwolle Kampen vormen het achterland van de Randstad. Door een functionele constructie van stedelijke regio’s, infrastructuur en landelijke gebieden met grenzen die afhangen van een bepaald (economisch) thema wordt een steeds groter gebied onderdeel van Randstad. De stedelijke agglomeraties in de regio’s hebben maximaal profijt van deze ontwikkelingen, zij zijn de laatste decennia economisch gegroeid en hebben tegelijk hun regionale betekenis kunnen versterken.

 

Het gevaar is dat het noordoosten, zuidoosten en zuidwesten restgebieden worden in Nederland. Het achterland van het achterland. Ver van het dynamische deel van Nederland, dichtbij de rest van Europa. Dit klinkt interessant, maar kan ook een onduidelijke en kwetsbare positie voor een regio zijn. De Randstad met haar ommeland heeft niet zoveel interesse eigenaar te worden van de problemen van deze grensregio’s. Fenomenen als bijvoorbeeld vergrijzing en bevolkingsdaling die deze regio’s medekenmerken moeten door de regio’s zelf worden opgelost. Het is voor grensregio’s niet de vraag of zij kunnen aansluiten bij de Randstad en haar achterland, maar eerder of ze móeten aansluiten. Kunnen de grensregio’s niet beter de relatie met Duitsland en België verdiepen en gaan uitwerken?

 

De grensregio’s moeten zelf kansen creëren en met nieuwe economische en ruimtelijke coalities dienen deze kansen te worden benut. Om vitale ontwikkelingen mogelijk te maken moet het denken in termen van vaste grenzen van eigen gemeente, provincie of land veranderen. Deze quickscan inventariseert drie Nederlandse grensregio’s en speurt naar kansen op Europees niveau. De gekozen Eems-Dollard, Maas-Rijn en Scheldemond zijn alle gedefinieerd als Euregio. Op economisch gebied hebben zij alle drie min of meer een samenwerkingsverband, maar alle drie de regio’s hebben verschillende relaties met Duitsland en België. Op basis van hun ligging aan de uiterste grenzen van Nederland wordt het vergelijken van deze regio’s een interessante exercitie.

 

In het eerste deel van deze publicatie worden voor elke regio cijfers, morfologie en ontstaansgeschiedenis in kaart gebracht om de internationale overeenkomsten, verschillen en kansen voor ontwikkelingen te vinden. Door goed te kijken naar ondergrond, netwerken, cultuur, sociaal maatschappelijke fenomenen en bestaande bedrijvigheid worden de eigenschappen zichtbaar die de ontwikkelingen van de regio kunnen aandrijven. In het tweede deel wordt gezocht naar een mogelijke toekomstige transformatie van een regio. Het voorgestelde ruimtelijk–economisch perspectief per regio is gebaseerd op de analyse van het eerste deel. De specifieke ruimtelijke kwaliteiten worden gecombineerd met de economische kansen. Per regio is een specifieke thema uitgewerkt.

Voorland Hinterland

Nederland, België, Duitsland, 2011 - 2013


Toon project info

Voorland Hinterland

Locatie

Nederland, België, Duitsland

Jaar

2011 - 2013

Projectpartner(s)

GIDZ, Spacevalue

Contact

Jeroen de Willigen
dewilligen@dezwartehond.nl
Terug naar Projecten

Regio Eems-Dollard, Martinitoren Groningen

Regio Maas-Rijn, Basiliek Sint Servaas Maastricht

Regio Scheldemond, St Salvatorkathedraal Brugge

Regio Eems-Dollard

Regio Maas-Rijn

Regio Scheldemond

Eems-Dollard, Grensovergang E22

Maas-Rijn, Grensovergang E25

Scheldemond, A18

Regio Eems-Dollard

Regio Maas-Rijn

Regio Scheldemond

Eems-Dollard

Maas-Rijn

Scheldemond

Gerelateerde items (3)
Projecten (2)
Out there (1)
/