Metropoolvorming

Expertise
Nederland is geen vol land, maar een lege stad
Voor De Zwarte Hond is Nederland geen vol land, maar een lege stad. Het is een aaneenschakeling van samenhangende regio’s met elk hun eigen landschappelijke, stedelijke en culturele kwaliteiten. Door niet overal dezelfde functies en woon- of werkomgevingen te plannen, kan elke plek zijn eigen kracht versterken. Die diversiteit maakt Nederland als metropool sterker en een fijner land om in te leven.

Zo’n metropool stelt specifieke ontwerpvragen. Zoals: welk woonmilieu past bij welke plek? En: waarin kan deze plek zich het best specialiseren? Of: welke vervoersvorm past het best op een bepaald traject? Omdat De Zwarte Hond een groot bureau is met alle disciplines in huis, kan het de opgaven op alle schaalniveaus met elkaar in samenhang onderzoeken en ontwerpen.
Agaathhof, Groningen
Cultureel kwartier De Nieuwe Kolk, Assen
Vakantiewoningen De Ville Buiten, Schiermonnikoog
Een illustratie van deze benadering is de bouw van een wijkje met vakantiewoningen op Schiermonnikoog. Het eiland is een recreatieplek in de metropool, een kwetsbare locatie in een wereldwijd erkend uniek natuurgebied, de Waddenzee. Op een plek op Schiermonnikoog waar een grootschalige ontwikkeling mogelijk was koos De Zwarte Hond bewust voor een kleinschalige invulling die beter past bij het achterliggende duingebied. Zo is door plek-specifiek bouwen een project gerealiseerd dat tegemoetkomt aan de wens van de vakantieganger en tegelijkertijd bijdraagt aan de eigenheid van de lokale situatie.

"Door niet overal dezelfde functies en woon- of werkomgevingen te plannen, kan elke plek zijn eigen kracht versterken. Die diversiteit maakt Nederland als metropool sterker en een fijner land om in te leven."

Het Verdichtingsspel
Met het Verdichtingsspel dat De Zwarte Hond ontwikkelde kunnen ontwikkelaars, ontwerpers en overheden met behulp van een set kaarten verkennen hoe en waar binnenstedelijk woningen kunnen worden gerealiseerd. Al spelenderwijs onderzoek je zo samen waar de kansen liggen. Waar is bijvoorbeeld hoogbouw de beste oplossing, of waar kunnen gouden randjes of tiny houses komen?
Herbestemming Twentse Schouwburg, Enschede

Meer weten?

Jeroen de Willigen
Jeroen de Willigen
Creative Director | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle expertises