Ontwerpend onderzoek

Expertise
Wat zouden we samen kunnen willen?
Daan Zandbelt met Ahmed Aboutaleb
Ontwerpend onderzoek verkent de toekomst. Niet door in beeld te brengen hoe de toekomst eruitziet, maar door mogelijke richtingen voor de toekomst te onderzoeken. Voor De Zwarte Hond is ontwerpend onderzoek een belangrijke methode. Het stelt ontwerpers en opdrachtgevers in staat om samen met verschillende partijen, zoals burgers, experts en bestuurders, op zoek te gaan naar welke toekomsten ze zouden willen realiseren.

"Ontwerpend onderzoek leidt nooit tot een blauwdruk. Het formuleren van meerdere varianten in de vorm van ontwerpen en visies stelt betrokkenen in staat om juist heel gericht maar tegelijk ook open naar de toekomst te kijken."

International Architecture Biennale Rotterdam 2016
Onderzoek Sterk Noord Nederland
De architect of stedenbouwer heeft specifieke expertise die bij ontwerpend onderzoek goed van pas komt. Zoals de vaardigheid om op het oog onsamenhangende elementen – bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, economie of ruimte – in een samenhangend geheel te kunnen vatten. Met project Sterk Noord Nederland bijvoorbeeld verkende De Zwarte Hond hoe de concurrentiekracht van Noord-Nederland te versterken. Ontwerpend onderzoek is ingezet om verschillende denkbare toekomsten te schetsen ten aanzien van de economische structuur, het versterken van de omgevingskwaliteiten en het verbeteren van verbindingen.

Bij deze gelaagde opgaven helpt het om kennis te hebben van wat speelt op uiteenlopende schaalniveaus: van de regio tot het individuele gebouw. De ontwerper speelt een sleutelrol in het bij elkaar brengen van de ambities van verschillende partijen. Om dat proces te stroomlijnen ontwierp De Zwarte Hond voor de gemeente Leiden het Verdichtingsspel. Al spelend bespreken ontwikkelaars, bestuurders en ontwerpers, met elk eigen belangen, samen allerhande mogelijke wijzen van hoe en waar binnenstedelijk woningen te realiseren.
Verdichtingsspel
In het proces van ontwerpend onderzoeken is goed luisteren een belangrijke vaardigheid. Samen weet je meer dan alleen. Het antwoord op een toekomstverkennende vraag als ‘Wat zouden we kunnen willen?’ brengt vaak allerhande wensen, mogelijkheden en kennis boven tafel. Aan stedenbouwers en architecten is het dan de taak om het gesprek over de toekomst te focussen en verdiepen. Ontwerpend onderzoek leidt nooit tot een blauwdruk. Het formuleren van meerdere varianten in de vorm van ontwerpen en visies stelt betrokkenen in staat om juist heel gericht maar tegelijk ook open naar de toekomst te kijken.

Meer weten?

Daan Zandbelt
Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige | Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle expertises