Stedelijke hotspots

Expertise
De stad is een ontmoetingsruimte
Stationsgebied, Hilversum
Een stad bloeit op plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals een station, zorginstelling of onderwijsgebouw. Die ontmoetingen leiden tot kansen, bijvoorbeeld het vinden van een nieuwe baan of nieuwe vriendschappen.

Om prettige plekken te ontwerpen die uitnodigen tot ontmoeten, gaat De Zwarte Hond altijd uit van de ecologische niche van een plek. De mens valt niet te sturen, maar door de juiste condities te creëren zullen mensen plekken op een bepaalde manier gebruiken en zich daarop een bepaalde manier gedragen. De kunst is daarbij locatie-specifiek te ontwerpen aan gebouwen die over een generatie ook nog goed functioneren. In Hilversum ligt het station bijvoorbeeld ver van het centrum af. De Zwarte Hond ontwierp een logische overgang door met nieuwbouw een stedelijke wand te ontwerpen. De openbare ruimte werd zo kleiner, waardoor het op de route van station naar stad drukker en daardoor meer stedelijk en veiliger aanvoelt.

"De mens valt niet te sturen, maar door de juiste condities te creëren zullen mensen plekken op een bepaalde manier gebruiken."

Het Kielzog - Huis voor Cultuur en Bestuur, Hoogezand
Station Assen
Het ontwerpen van stedelijke hotspots vraagt om aandacht voor de kleine korrel van het gebouw in relatie met de grotere schaal van straten of het landschap waar het gebouw in staat. Daarbij is ook het verbeteren van de bereikbaarheid of het maken van prettige, veilige plekken van belang. In het aanpakken van allerlei verschillende opgaven in één visie of plan is De Zwarte Hond goed geoefend. Het bureau beschikt namelijk over een lange staat van dienst en vele deskundigheden en is daardoor in staat door alle schalen heen en plek-specifiek op zoek te gaan naar de juiste aanpak. Dat leidt tot een betere houdbaarheid van de gebouwen, een belangrijke ambitie van De Zwarte Hond.
Erasmus Paviljoen, Rotterdam

Meer weten?

Matthias Rottmann
Matthias Rottmann
Stedenbouwkundige | Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle expertises