Transformatie

Expertise
Afgeschreven gebouwen en locaties nieuw leven inblazen
Hotel Het Prinsenhof, Groningen
 
Transformatieprojecten vragen meer dan ooit om een open en flexibele aanpak. Ontwikkelingen moeten kunnen inspelen op de steeds veranderende behoeften op het gebied van financiële randvoorwaarden, technieken en huisvestiging. Dergelijke opgaves liggen vaak in de bestaande stad. Daar leidt het leegstaand vastgoed tot prijsdrukking, een slecht investeringsimago en aantasting van de leefbaarheid. Bestaande gebouwen zijn daarnaast vaak nog niet financieel afgeschreven, wat de ruimte om te investeren beperkt. Juist dan moet alle creativiteit worden ingezet om een transformatie op gang te krijgen en ruimte te maken voor een verrassende huisvesting. Met gedegen kennis van de markt en techniek, pakt De Zwarte Hond transformatieprojecten aan op het schaalniveau van gebouw, landschap en stad.
GasTerra gebouw voor transformatie

"Voor GasTerra hebben we een anoniem jaren '80 gebouw met energielabel G, getransformeerd tot representatief hoofdkantoor waar gewerkt wordt met een open kantoorconcept. Het gebouw heeft nu energielabel A+."

Centrale trappartij GasTerra
Gebouwen uit het verleden kunnen goed een tweede leven krijgen en een nieuwe ‘bewoner’. In Groningen transformeerde De Zwarte Hond voor GasTerra een anoniem kantoorgebouw uit de jaren ’80 met energielabel G. De duurzaamheid werd sterk verbeterd, een spectaculaire trap werd geplaatst en een nieuw kantoorconcept geïntroduceerd. Door deze interventies heeft GasTerra een fijne, moderne werkplek gekregen met energielabel A+, waarmee ze weer vele jaren vooruit kan.
Voormalige kolenmijn ‘Heinrich Robert’, Hamm
Ook bij de transformatie van de 70 hectare grote voormalige kolenmijn in het Duitse Hamm naar een levendige wijk, namen De Zwarte Hond en bureau Urban Catalyst de aanwezige kwaliteiten als uitgangspunt voor ontwikkeling. De opgave strekt verder dan het maken van een nieuwe wijk voor wonen, werken en cultuur. Het versterken van het landschap, de vervlechting met de aangrenzende gebieden en het betrekken van burgers bij het maken van plannen en denken over culturele functies zijn essentiële onderdelen bij het maken van een duurzame nieuwe leefomgeving.

"Het versterken van het landschap, de vervlechting met de aangrenzende gebieden en het betrekken van burgers bij het maken van plannen en denken over culturele functies zijn essentiële onderdelen bij het maken van een duurzame nieuwe leefomgeving."

Oud en nieuw werken als één gebouw in Het Kielzog, Hoogezand

"De nieuwbouw in Het Kielzog wordt uitgevoerd in twee fases. In de net afgeronde eerste fase zijn de centrale straat en alle culturele functies gerealiseerd. In fase twee wordt ook het gemeentehuis getransformeerd en krijgt de bibliotheek haar definitieve plek. In de tussenliggende periode heeft de centrale straat een tijdelijke invulling gekregen."

De Zwarte Hond is in staat om niet alleen een gebouw bouwkundig een tweede leven te gunnen, maar ook om samen met de opdrachtgever een transformatiestrategie te ontwikkelen en om de exploitatie van vastgoed ook economisch aantrekkelijk te maken. Voor de gemeente Hoogezand bracht De Zwarte Hond drie verschillende scenario’s van hergebruik in kaart waarbij integraal gekeken wordt naar de consequenties voor ontwikkeling, bouwkosten, exploitatiekosten, functionaliteit en duurzaamheid. Op die manier kon er een gefundeerde keuze worden gemaakt voor het scenario dat uitgaat van vijftig procent hergebruik. Dit is vervolgens uitgewerkt tot een integraal verbouwingsplan dat gefaseerd wordt uitgevoerd. 

Meer weten?

Jurjen van der Meer
Jurjen van der Meer
Oprichter | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle expertises