Werkgebouwen

Expertise
Van werkplek naar werklandschap
Huis VolkerWessels, Amersfoort
Een werkomgeving is geen anonieme ruimte, maar weerspiegelt het karakter van de organisatie. Met die instelling geeft De Zwarte Hond al decennialang vorm aan werkgebouwen.

De werkplek en de inrichting van het gebouw zijn vaak een directe vertaling van vereisten als plaats- en tijdonafhankelijk werken, toegankelijkheid van informatie, resultaatgerichte sturing en een flexibele arbeidsrelatie. Maar het exterieur van het gebouw, de ligging, bereikbaarheid en kwaliteit van de omgeving zijn mede bepalend om een goed werkklimaat aan te bieden. Een goed werkgebouw geeft ruimte voor verschillende functies: concentreren, ontmoeten, overleg en uitvoering. Het ontwerpen van werkplekken betekent dus eigenlijk het ontwerpen van werklandschappen.
Kantoor GasTerra, Groningen
Gemeentehuis Drechterland, Hoogkarspel

"Een goed werkgebouw geeft ruimte voor verschillende functies: concentreren, ontmoeten, overleg en uitvoering. Het ontwerpen van werkplekken betekent dus eigenlijk het ontwerpen van werklandschappen."

Tjeerd Jellema
Architect / Partner
Het beste ontwerpresultaat wordt gehaald door te werken in multidisciplinaire teams met expertise op het gebied van interieur, architectuur, landschap en duurzaamheid. Het ‘Huis VolkerWessels’ is een voorbeeld van zo’n geïntegreerde wijze van werken. De Zwarte Hond maakte deel uit van een efficiënt bouwteam met kordate opdrachtgever, inventieve ontwerper en kundige bouwers, die samen een slim en krachtig ontwerp realiseerden. De ruimtelijke ingrepen maken het kantoor ook van binnen tot een Huis, dat ontmoeting vergemakkelijkt en kennisuitwisseling stimuleert. Het plezier van creëren en het vakmanschap van bouwen straalt van het kantoor af.
Huis VolkerWessels, Amersfoort
Huis VolkerWessels, Amersfoort
Gemeentehuis Drechterland, Hoogkarspel

"De Zwarte Hond heeft een lange geschiedenis in het ontwerpen van ‘het nieuwe werken’. Het destijds revolutionaire kantoorconcept voor Interpolis bijvoorbeeld staat symbool voor het vormgeven aan de vernieuwingsslag in het werken. Die vernieuwing zat ’m toen al niet alleen in toepassing van innovatieve technieken, maar juist ook in het ontwerpen van prettige werklandschappen."

Hoofdkantoor Interpolis, Tilburg

"Concentraties van mensen die zich met min of meer hetzelfde bezighouden, leiden tot meer verwachte en onverwachte uitwisseling en kruisbestuiving van ideeën en innovaties."

Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige / Architect / Partner
Ook op een grotere schaal, op een campus, bedrijventerrein of zelfs in een hele regio maakt goed ontwerp het verschil. Concentraties van mensen die zich met min of meer hetzelfde bezighouden, leiden tot meer verwachte en onverwachte uitwisseling en kruisbestuiving van ideeën en innovaties. Grofweg zijn deze innovatieclusters in twee typen te verdelen. Clusters die zich concentreren op ‘denken’ of ‘doen’. Het vernieuwend vermogen van een sterke innovatieve regio zit hem juist in de intensieve uitwisseling tussen het ‘denk’ en het ‘doe’ cluster. Bijvoorbeeld in Ede waar wij werken aan het stedenbouwkundig plan voor het World Food Center (WFC). Hier zullen bedrijven in de foodsector, diverse kennisinstellingen en consumenten elkaar gaan ontmoeten om kennis te creëren en te delen. Daartoe ontwierpen we een flexibel, duurzaam en robuust landschappelijk raamwerk waarbinnen het WFC zich kan ontwikkelen. Belangrijk thema is de verweving van stad en natuur. De architectuur is aards, eerlijk, en zichtbaar duurzaam, passend bij de bestaande kazernegebouwen. Het experience center zelf zal een iconisch uitstraling krijgen.
World Food Centre (WFC), Ede

Meer weten?

Henk Stadens
Henk Stadens
Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle expertises