Brede school Nieuw Crooswijk

Project    Slideshow    Gegevens
Hart voor nieuwe wijk
De brede school staat op een markante plek in de Rotterdamse wijk Nieuw-Crooswijk, met een begraafplaats aan de ene kant en een levendige kruising van stadsstraten aan de andere. Het gebouw respecteert de serene rust op de begraafplaats en komt tegelijkertijd tegemoet aan de behoeften van de kinderen en de wijk. Het schoolgebouw zet de toon voor de veranderingen die met de grootschalige stadsvernieuwingsoperatie in Nieuw Crooswijk plaats vinden. Het is een ankerpunt voor de vernieuwde wijk. 

"Een uitdaging was de bijzondere ligging van het gebouw: enerzijds in het hart van de wijk maar aan de andere kant grenzend aan een begraafplaats. Het resultaat is echter een open en helder gebouw dat als icoon voor de nieuwe wijk ingezet kan worden."

"De opgave om tot een aantrekkelijk en tegelijkertijd praktisch brede schoolgebouw te komen was niet eenvoudig. Op een relatief kleine oppervlakte moest een groot aantal bruikbare vierkante meters gecreëerd worden."

Bart van Kampen
Architect / Partner
Volgens de plannen zal op den duur de hele St. Laurentiusbegraafplaats worden omringd met nieuwe bebouwing. Hoewel de combinatie van een school met een begraafplaats niet bepaald voor de hand ligt, is de Brede School Nieuw Crooswijk toch de eerste  van de reeks gebouwen die hier zullen verrijzen. En met de juiste architectonische keuzes blijkt het wel degelijk mogelijk om de rust en sereniteit van de begraafplaats te combineren met de drukte en levendigheid die horen bij een basisschool.

Met zijn beeldbepalende rode baksteen en een positie op de hoek van een kruispunt, is de Brede School Nieuw Crooswijk een hedendaagse versie van monumentale schoolgebouwen uit de vroege twintigste eeuw. Het gebouw heeft twee gezichten: aan de straatkant is het open en uitnodigend, en aan de kant van de begraafplaats juist ingetogen en gesloten. Het aanvankelijke uitgangspunt was deze zuidgevel uit te voeren als een dichte muur. Zo zouden de beide werelden strikt gescheiden blijven en zou de rust op de begraafplaats gewaarborgd zijn. Maar ook een minder stringente oplossing bleek mogelijk.
In de zuidgevel leggen spleetramen met gekleurd glas nu een subtiele relatie tussen de begraafplaats en de school. Ze bieden van binnenuit een discrete blik op de begraafplaats, en laten het zonlicht door de langgerekte vensters naar binnen vallen, gefilterd door het gekleurde glas. In een ronding aan de zuidkant van het gebouw bevindt zich het atrium als hart van de school. Ook dit atrium creëert een gepaste afstand tussen de begraafplaats achter de zuidgevel en de klaslokalen die grenzend aan het atrium aan de noordkant zijn gesitueerd.
Aan de straatkant is de school een markante verschijning, met zijn ronde contouren en grote vensterpartijen. Het decoratieve metselwerk van afwisselend horizontaal en verticaal toegepaste bakstenen in combinatie met een monumentaal stalen hek, maakt de school tot een visueel ankerpunt in de buurt. Overhoeks ligt een lommerrijk schoolplein. Twee oude platanen bleven hier behouden en zijn voorzien van rondlopende houten banken. Ze laten zien hoe betekenisvol het bestaande is voor het tot stand brengen van iets nieuws.

"Het beeldkwaliteitplan en het masterplan voor Crooswijk waren, naast de context en het programma, bepalend voor het exterieur van de brede school. Voorgeschreven was dat er met baksteen gewerkt zou moeten worden, juist om de historische kwaliteiten van de wijk te waarborgen."

Gegevens

Project
Brede school Nieuw Crooswijk

Locatie
Rotterdam, Nederland

Omschrijving
Brede school met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, buurthuis en ontmoetingscentrum

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Periode
2005 - 2009

Oppervlakte
3.670 m2

Beelden
ScagliolaBrakkee

Meer weten?

Bart van Kampen
Bart van Kampen
Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten