Erasmus Paviljoen

Project    Slideshow    Gegevens
Levendige middelpunt op Rotterdamse campus
Centraal op de vernieuwde campus van de Rotterdamse Erasmus Universiteit ligt het Erasmuspaviljoen. Op basis van een nieuw stedenbouwkundig plan werd het maaiveld van campus Woudestein getransformeerd tot een hoogwaardig, dynamisch verblijfsgebied. Het ongastvrije karakter dat dit terrein met zijn ongenaakbare gebouwen uit de jaren zestig en tachtig kenmerkte, is daarmee verleden tijd. Samen met Powerhouse Company ontwierp De Zwarte Hond het hart voor deze nieuwe campus, gesitueerd op de kruising van twee hoofdassen van stedenbouwkundig plan. Het Erasmuspaviljoen biedt een plek waar studenten en academisch personeel elkaar op ongedwongen wijze kunnen ontmoeten voor studie, overleg, lezingen en meer.

“We hebben een gebouw ontworpen dat zich heel logisch en natuurlijk in het masterplan vleit. Het wil uitnodigen tot spontaan gebruik; je wandelt er als het ware vanzelf naar binnen.”

“De rondingen in de binnenwanden en het plafond en de curves in de lamellershuid ontnemen het vierkante gebouw zijn hoekigheid.”

De kern van het paviljoen is een gesloten doos. Daarin zijn de functies ondergebracht die geen daglicht nodig hebben: de multifunctionele zaal en de logistieke ruimtes. Rondom deze kern bevindt zich een zone met een meer publiek karakter. Op basis van daglichtbehoefte kregen verschillende functies hier een plek: studieplekken aan de oostkant, café met terras aan de westkant, bespreekkamers aan de noordkant, foyer op het zuiden. De wanden van de gesloten kern gaan welvend over in het plafond van deze open ruimte, waarbij een bekleding van houten latten zorgt voor een warme geborgen sfeer. Glazen gevels bieden rondom uitzicht over de campus, en maken de activiteiten in het paviljoen zichtbaar voor de buitenwereld. Dit geeft het paviljoen een uitnodigend karakter dat nog wordt versterkt door de toepassing van glazen gevels waarmee binnen- en buitenruimte bijna naadloos in elkaar overgaan.

“Door de compacte en centrale logistiek in de kern van het gebouw te positioneren, kan de gevel overal open zijn.”

“Door de dynamische lamellen aan de buitenzijde te openen of te sluiten kan er meer daglicht in het gebouw worden gebracht of kan de zon worden geblokkeerd. Zo kan de energievraag worden beperkt, maar stelt het de gebruiker ook in staat om de intimiteit van de binnenruimte aan te passen.”

Nanne de Ru
Architect - Powerhouse Company
De glazen gevels van het paviljoen zijn voorzien van vier verschillende lamellenpanelen waarvan de vorm afhankelijk is van de zonnestand. De lamellen maken het mogelijk om de hoeveelheid licht en warmte die het gebouw binnentreedt, te reguleren. Samen met de intelligente plaatsing van de functies in het gebouw, de natuurlijke ventilatie en de zonnepanelen op het dak, zorgt dit voor een zeer efficiënt gebruik van energie.

“Een ‘levende’ huid, die niet alleen beschermt tegen warmte, maar ook daglicht filtert of - andersom - het gebouw als een lampion over plein kan laten schijnen.”

Met zijn alzijdige oriëntatie slaagt het Erasmuspaviljoen erin de centrale positie op het vernieuwde Woudestein uit te buiten. Door de ruimtelijke opzet met een gesloten kern en transparante zone rondom vormt het gebouw een levendig middelpunt voor het academische leven op de campus. Het belichaamt een nieuw, internationaal elan van de Erasmus Universiteit.

Gegevens

Project
Erasmus Paviljoen

Locatie
Rotterdam, Nederland

Omschrijving
Paviljoen met multifunctionele zaal, foyer, informatiecentrum, grand café en studieruimtes

Opdrachtgever
Erasmus Universiteit Rotterdam

Projectpartner
Powerhouse Company

Periode
2011 - 2013

Oppervlakte
1.800 m2

Bijzonderheden
Nominatie Daylight Award 2014

Beelden
René de Wit, Christian van der Kooy

Meer weten?

Willem Hein Schenk
Willem Hein Schenk
Adviseur | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten