Gartenstadt Werdersee

Project    Slideshow    Gegevens
Een levendig nieuw stadsdeel krijgt gestalte in Bremen
Aan het meertje de Werdersee in het Noord-Duitse Bremen zal op een 17 ha groot terrein een nieuwe stadswijk ontstaan met circa 550 woningen, een kinderdagverblijf, een school en voorzieningen. Het stedenbouwkundige ontwerp voor deze Gartenstadt (‘tuinstad’) is afkomstig van De Zwarte Hond en het bureau Urbanegestalt uit Keulen. Samen wonnen zij in 2014 de ontwerpwedstrijd. Inmiddels begint ook de architectuur van de nieuwe wijk al vorm te krijgen. De Zwarte Hond ontwierp voor de westelijke toegang tot de wijk twee multifunctionele gebouwen waarin buurtwinkels, verpleeg- en verzorgingsvoorzieningen en sociale huurwoningen zijn gevestigd.

Deze complexen, met een totale vloeroppervlakte van circa 12.200 m2, vormen als het ware de poort naar de nieuwe wijk. Op de begane grond zullen naast een bakkerij en andere winkels ook medische voorzieningen voor, met name ouderen, worden gevestigd. Op de etages erboven komen sociale huurwoningen.

In het ontwerp is bewust gekozen voor duurzame materialen. De strak vormgegeven gevel onderscheidt zich door een helder geometrisch patroon waarin het type baksteen robuustheid en hoge kwaliteit uitstraalt. De vormgeving van de rechthoekige gevelkaders berust op het gebruik van de ruimte erachter. Afwisseling wordt bereikt door verschillende elementen toe te passen: helemaal open met dubbele ramen tot op de vloer, één raam met of zonder reling, of gesloten met een reliëf in het metselwerk. Dankzij het gebruik van bakstenen, dakbegroeiing en zonnepanelen krijgen de gebouwen een duurzame en robuuste uitstraling.

“Juist bij sociale woningbouw dient te worden gelet op duurzaamheid en kwaliteit. Het ontwerp voor de beide toegangsgebouwen met de robuuste baksteengevels, dakbegroeiing en zonnepanelen voorziet hierin.”

“In onze herinterpretatie van de oude ‘Gartenstadt’ verbinden wij de wens naar groen wonen en de behoefte naar sociale cohesie in de stad. De openbare ruimtes in de randzones zullen maximaal worden benut. Hier is plaats voor sport en spel, ontspanning en samenzijn.”

Henk Stadens
Architect / Partner
Het idee achter de Gartenstadt Werdersee
Met het ontwerp van de Gartenstadt Werdersee wisten De Zwarte Hond en Urbanegestalt in 2014 een ontwerpwedstrijd op hun naam te schrijven. Het winnende idee sluit aan bij twee menselijke basisbehoeften: groen wonen midden in de stad en sociale cohesie, waarbij de openbare ruimte een bijzondere rol krijgt toebedeeld. Beide behoeften stonden ook al centraal in het oorspronkelijke concept van de tuinsteden uit het begin van de vorige eeuw. Het onderhavige ontwerp is hiervan een herinterpretatie die rekening houdt met de situatie ter plekke.

Nieuw is vooral de manier waarop wordt omgegaan met het openbare groen aan de randen van de wijk, wat tot een ‘omgekeerde centraliteit’ moet leiden. Anders dan in de klassieke tuinsteden spelen randgebieden nu een hoofdrol: ze vormen de groene leefruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Daar is ruimte voor sport en spel, voor ontspanning en om te barbecueën met familie of vrienden. In oost-westrichting zal de wijk door middel van een nieuw type woonstraat worden verbonden met de aangrenzende woongebieden, terwijl daartussen zogenaamde ‘groene vingers’ zich uitstrekken tot aan de randzones.

De Gartenstadt Werdersee is een van de sleutelprojecten waarmee de Hanzestad Bremen en de verantwoordelijke projectontwikkelaar voor verlichting willen zorgen op de overspannen huizenmarkt.

Gegevens

Project
Gartenstadt Werdersee

Locatie
Bremen, Duitsland

Omschrijving
Stedenbouwkundig plan en ontwerp multifunctionele gebouwen

Opdrachtgever
Projektgesellschaft Werdersee GmbH & Co KG Freie Hansestadt Bremen

Projectpartner
Urbanegestalt

Oppervlakte
160.000 m2

Meer weten?

Henk Stadens
Henk Stadens
Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten