Health Hub Roden

Project    Slideshow    Gegevens
Transformatie tot flexibel, open verzamelgebouw
Health Hub Roden is een verzamelgebouw waar diverse (kennis)instellingen en organisaties samenwerken aan het thema ‘Healthy Ageing’: gezond opgroeien en oud worden. Het interieur van de tweede verdieping is door De Zwarte Hond getransformeerd tot een flexibele, open ruimte waar onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen samen kunnen werken aan onderzoeken en innovatieve oplossingen voor problemen uit de dagelijkse praktijk van de zorgsector.

De indeling van het reeds aanwezige laboratorium voldeed niet meer aan de eisen. Lab en kantoorruimte stonden bijvoorbeeld niet met elkaar in verbinding. Dit was wel gewenst, zodat onderzoeksgegevens uitgewisseld en verwerkt kunnen worden. Tegelijkertijd was het belangrijk dat onderzoekers in het lab wel rustig kunnen werken.

In het ontwerp van De Zwarte Hond is de verdieping opgedeeld in twee gedeelten: lab en kantoor, gescheiden door een glazen wand. Deze zorgt voor openheid en transparantie, maar ook voor rust in het lab. De totale werkruimte is flexibel en heeft een open karakter. In deze ruimte zijn verschillende sferen en soorten werkplekken gecreëerd. Er is ruimte voor zowel individueel werken als werken in groepsverband. De medewerkers van de bedrijven en de studenten delen de ruimte. Hierdoor wordt ontmoeting en kennisuitwisseling tussen bedrijven en het onderwijs gestimuleerd.

“We delen onze kennis om samen te innoveren. We ontwikkelen al doende en leren wat wel & niet werkt. We werken aan medische technologie, kort- en langdurig, in kleine en grote groepen en altijd samen.”

In dit project liepen ontwerp en uitvoering in elkaar over en oplossingen werden ter plekke bedacht en geschetst. Adviseren en coördineren over de volle breedte van ontwerp tot realisatie was cruciaal bij het scherpstellen van de planvorming, het bewaken van de kwaliteit, de inkoop van producten, de selectie van toeleveranciers en partners, het beperken van de kosten en de uitvoering. Door deze integrale werkwijze was het haalbaar om binnen een taakstellend budget en een strakke planning dit plan te realiseren.

Er zijn momenteel 55 partijen betrokken bij de Health Hub Roden. De belangrijkste zijn: Hanzehogeschool, UMCG, VDL Wientjes, Healthy Ageing Network, Technologie Centrum Noord-Nederland, Het Noorderpoort college, provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, regio Groningen Assen, provincie Groningen.

Gegevens

Project
Health Hub Roden

Locatie
Roden, Nederland

Omschrijving
Verzamelgebouw met laboratoria en open kantoorconcept

Opdrachtgever
Health Hub Roden

Periode
2015 - 2016

Oppervlakte
1.550 m2

Beelden
Harry Cock

Meer weten?

Tjeerd Jellema
Tjeerd Jellema
Architect
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten