Hoge der A

Project    Slideshow    Gegevens
Verrassende vanzelfsprekendheid
Aan een waardevolle historische plek in de binnenstad van Groningen, zijn twee panden met woon-, werk- en bedrijfsruimten gerealiseerd. De voorwaarden voor de bouw op deze locatie waren vrij complex. Zo diende het belendende pakhuis aan de achterzijde van het perceel bereikbaar te blijven, moest de nieuwbouw exact de rooilijn volgen van de gesloopte panden en was het belangrijk dat vormen en materialen zouden aansluiten bij de omgeving.
De Haaksgang markeert een bijzonder plek in de aaneengesloten straatwand. Deze smalle steeg, dwars op de Hoge der A, eindigt in een hofje. De entree van de bestaande woning in het voormalige pakhuis ‘Onrust’ en alle nieuwe toegangen van de woon- en kantoorruimten zijn gesitueerd aan de steeg of het hofje. De nieuwbouw op de Hoge der A nummer 3 en 4, aan weerszijde van de Haaksgang, is verschillend in breedte, diepte en hoogte. Het voorhuis van Hoge der A nummer 3 is aan de straat het meest beeldbepalende element. Hoge der A nummer 4 en het achterhuis van Hoge der A nummer 3 zijn bescheidener en sluiten in uitstraling meer aan bij de oude pakhuizen rond het hofje. In beide gebouwen kreeg de begane grond een afwijkende verdiepingshoogte om plaats te bieden aan bedrijfsfuncties. De verdiepingsvloeren van nummer 4 zijn flexibel en vrij indeelbaar rondom een vaste kern. Dit maakt het gebouw geschikt voor wonen, werken of een combinatie van beide. Hoge der A nummer 4 heeft boven de bedrijfsruimte drie identieke appartementen.

Het nieuwe complex is in opzet geïnspireerd op de oude bebouwing aan de Hoge der A. De twee panden refereren aan de perceelsgewijze karakter van de straat en bieden ruimte voor de stapeling van een mix van stedelijke functies. De (baksteen)architectuur kenmerkt zich door een familie van vormen en materialen met per pand wisselende nuances. De twee panden zijn verschillend van karakter en tegelijkertijd aan elkaar verwant. Daarmee sluit het complex aan bij de historische structuur van de Hoge der A.

Gegevens

Project
Hoge der A

Locatie
Groningen, Nederland

Omschrijving
Restaurant, retail en appartementen

Opdrachtgever
Beauvast B.V.

Periode
2007 - 2013

Oppervlakte
1.770 m2

Beelden
Harry Cock

Meer weten?

Jurjen van der Meer
Jurjen van der Meer
Oprichter | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten