Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk

Project    Slideshow    Gegevens
De rivier en natuur op één
Stadsblokken Meinerswijk is een circa 300 hectare groot uiterwaardenlandschap met enkele (voormalige) industrieterreinen in het midden van Arnhem. Het ligt aan de zuidzijde van de Rijn, tegenover de Arnhemse binnenstad. In de komende jaren wordt het gebied omgevormd tot een uiterwaardenpark met drie ontwikkelgebieden, namelijk Meinerseiland, Haven van Workum en de ASM haven. Elk van deze gebieden spelen in op de bestaande kwaliteiten van het gebied, de ligging bij de rivier, de (verborgen) havens, het ruwe industriële karakter, de cultuurhistorische betekenis en het bestaande groene kader. Deze bijzonderheden liggen aan de basis van het masterplan.
Nationale wateropgave
Een belangrijk onderdeel van de opgave voor het Masterplan van Stadsblokken Meinerswijk is het realiseren van een verdere waterstandverlaging. In Arnhem heeft de ontwikkeling van Malburgen na de oorlog een flinke hap uit het overstromingsgebied van de Rijn genomen. In de vernauwde bedding komt de rivier bij hoog water erg hoog te staan, waardoor het achterland gevaar loopt te overstromen. In 2013 is reeds de nevengeul  aan de Malburgsedijk gegraven, het Masterplan doet daar nog een schepje bovenop met een pakket aan waterstandsverlagende maatregelen voor, zoals een tweede nevengeul ter hoogte van Meinerswijk en de verlaging van het evenemententerrein, zodat de (Neder)Rijn bij hoog water meer ruimte heeft om water af te voeren.
Meinerseiland
Drie ontwikkelgebieden
Het plan bevat drie ontwikkelgebieden. Meinerseiland, Haven van Workum en de ASM haven, het ontwerp voor elk van deze gebieden is gebaseerd op bestaande kwaliteiten die vandaag in het gebied gelegen zijn en kenmerkt zich dooreen aantal doordacht achteloze toevoegingen. 

Meinerseiland ontstaat door het graven van de nieuwe nevengeul. Het schiereiland dat nu nog een bedrijventerrein is wordt opgehoogd (hoogwatervrij) zodat er een glooiend, natuurlijk beboste rivierduin ontstaat waar woningen, cultuur en recreatiefuncties kunnen worden gerealiseerd. De groene aanblik en de landschappelijke beleving van het eiland en zijn omgeving staat centraal. De woningen worden ‘verborgen’ in de bosrand, de oevers zijn openbaar en toegankelijk en het autoverkeer wordt geminimaliseerd. De toegankelijkheid van het schiereiland wordt verzekerd door een brug ter hoogte van De Praets.
Haven van Workum
Het gebied bij de Haven van Workum is nu een afgesloten bedrijventerrein waar aan boten gesleuteld wordt. De haven is momenteel nauwelijks zichtbaar. Het doel is om van deze haven een levendige plek te maken aan het water. Een plek die mede het gezicht van het gebied bepaald en de relatie tussen het landschap, de haven en de stad versterkt. Een publieke jachthaven waar het voor iedereen goed toeven is, maar waar ook nog steeds geklust kan worden. Nieuwe woongebouwen zorgen voor levendigheid in het gebied, ook in de avonduren. Op een pier zal een paviljoen worden gerealiseerd met horeca.

Het derde ontwikkelgebied is de voormalige ASM haven. Met zijn ligging direct tegenover de Arnhemse binnenstad wordt dit gebied het hart van de nieuwe ontwikkelingen; een nieuwe levendige plek in de stad met het karakter van het industriële verleden. Een gezellige, woeste en natuurlijke plek waar je aan het water kan zitten, een hapje kan eten en een voorstelling kan bezoeken. Tussen de Rijn en een nevengeul, omzoomd door bomen en gelegen aan een nieuw glooiend rivierduin- en strandlandschap, een park in het park dat tevens dienst doet als festivallandschap, aan de voet van de bekende John Frostbrug. De nieuwe gebouwen voor wonen, werken en horeca worden zorgvuldig tussen de historische relicten, bestaande bomen en bijzondere vergezichten geplaatst. Hierdoor ontstaat een verrassende bestemming in het groen op een zeer centrale maar nu voor de meeste Arnhemmers nog onbekende locatie.

Het volledige masterplan is hier te downloaden.

ASM haven
ASM haven

Gegevens

Project
Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk

Locatie
Arnhem, Nederland

Omschrijving
Masterplan

Opdrachtgever
KondorWessels Projecten

Projectpartner
Buro Harro

Oppervlakte
3.000.000 m2

Meer weten?

Jeroen de Willigen
Jeroen de Willigen
Creative Director | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten