Multifunctioneel gebouw Nationale Park De Hoge Veluwe

Project    Slideshow    Gegevens
Gastvrij gebouw vormt inspirerende eenheid met het landschap
Het gastvrije multifunctionele gebouw wordt het nieuwe hart van Het Nationale Park De Hoge Veluwe; de plek waar bezoekers elkaar treffen en samen de schoonheid van natuur, kunst en architectuur beleven. Het nieuwe gebouw zal het parkrestaurant, een informatiebalie, ontvangstruimten en de parkwinkel huisvesten. Daarmee vervangt de nieuwbouw het oude parkrestaurant en enkele faciliteiten van het bestaande bezoekerscentrum die niet meer voldoen aan de huidige eisen om de 600.000 mensen die het park jaarlijks bezoeken te ontvangen.
Natuur, kunst en architectuur in privaat nationaal park
Het door het echtpaar Kröller-Müller opgerichte Nationale Park De Hoge Veluwe biedt een unieke combinatie van natuur, kunst en ar­chitectuur. Maar weinig mensen weten dat het nog steeds een particulier grondbezit is, ondergebracht in een zelfstandige stichting, die maar in beperkte mate gebruik maakt van overheidssubsidie. De 600.000 betalende bezoekers per jaar zorgen ervoor dat het park duurzaam wordt beheerd en toegankelijk kan blijven voor het publiek. Het nieuwe multifunctionele gebouw wordt behalve uit eigen middelen van de stichting, bekostigd met subsidie van de Provincie Gelderland en donaties en giften van fondsen, bedrijven en particulieren.

“We zijn primair een natuurpark, dat zal nooit veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is de ervaring van de bezoeker. Die kunnen we straks nog completer maken aan de hand van bijvoorbeeld meer interactieve voorlichting en educatie.”

Monique Kokke
Hoofd Bezoekersmanagement Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Gastvrij gebogen landhuis met magnifiek uitzicht
Het gebouw representeert de gastvrijheid van het 5.400 hectare grote natuurgebied. De verhouding tussen het gebouw en het landschap, gecombineerd met een gastvrij ontvangst, vormden voor de gebruiker de belangrijkste uitgangspunten. Op een centrale, open plek in het uitgestrekte bos vormt het nieuwe gebouw een kloek oriëntatiepunt, dat zeer zorgvuldig is ingebed in haar omgeving. Het gebouw doet denken aan een landhuis. Bij benadering vanaf de kopse kant is de grootse, dubbele kapvorm al van veraf zichtbaar. Vervolgens ontwikkelt het gebouw zich tot een bijzondere gebogen vorm, met een meer intieme schaal. Door deze vorm wordt er een grote glazen gevel gerealiseerd, die een magnifiek zicht op de prachtige omgeving biedt. Juist hier is het gebouw intiem en zeer benaderbaar door de lage dakrand. Langs de glaswand strekt zich over de gehele lengte van het gebouw de centrale ruimte uit. In deze ruimte zijn de informatiebalie, de parkwinkel en het restaurant te vinden onder het indrukwekkende gebogen plafond. De ontvangstruimten liggen op de eerste verdieping aan de boszijde van het gebouw, waar de gevel wat meer gesloten is.
Interieur versterkt beleving Nationale Park
De gekartelde glazen wand van de gebogen langsgevel geeft een veelzijdige blik naar binnen én naar bu­iten. Tevens creëert deze wand aan de binnen- en buitenkant intieme be­schutte zitplekken. Vanuit de centrale ruimte met de informatiebalie, de parkwinkel, en het restaurant kijkt men aan drie zijden - op drie verschillende manieren uit over de omgeving. Een monumentale trap in het midden van de centrale ruimte leidt naar de ont­vangstruimten op de verdieping. Deze zijn separaat te gebruiken, maar kunnen deels ook aan elkaar geschakeld worden tot één grote ruimte.

De beleving van het nationale park wordt ver­sterkt door de majestueuze blik op het omringende landschap te combineren met veranderende projecties op het gebogen plafond. Er wordt hier een interes­sante koppeling gemaakt tussen werkelijkheid en de virtuele wereld, tussen natuur en cultuur, tussen recreatie en educa­tie. In nauwe samenwerking met lichtontwerpers Beersnielsen en binnenhuisarchitect Bart Vos is het gelukt een betoverende dimensie aan het interieur toe te voegen.  
Duurzaam gebouw
Het nieuwe multifunctionele gebouw wordt op een duurzame manier bouwkundig uitgewerkt. Het wordt  flexibel indeelbaar, het onderhoud is beperkt en er worden herbruikbare materialen toegepast. Met zonnepanelen en een WKO-installatie kan aan de gevraagde duurzame energiebehoefte worden voldaan. Het basisidee is dat er moeiteloos diverse energiebesparende voorzieningen in dit ontwerp kunnen worden ingebed, zonder dat het ontwerp hier afhankelijk van wordt. Zo kan op een adequate manier de beste duurzame oplossing op een later moment een­voudig worden aangepast of ver­nieuwd. Zorgvuldige materiaalkeuze en accu­rate detaillering maken het gebouw duurzaam in realisatie en onderhoud. Zo worden in de buitengevel produc­ten toegepast met een lange levensduur en die weinig onderhoud vragen. In het in­terieur zal Europees FSC-hout worden toegepast.

Gegevens

Project
Multifunctioneel gebouw Nationale Park De Hoge Veluwe

Locatie
Hoenderloo, Nederland

Omschrijving
Parkrestaurant, informatiebalie, ontvangstruimten en parkwinkel vormen hart van Nationale Park De Hoge Veluwe

Opdrachtgever
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Projectpartner
Monadnock

Oppervlakte
3.000 m2

Meer weten?

Willem Hein Schenk
Willem Hein Schenk
Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten