Multifunctionele accommodatie De Kruidentuin

Project    Slideshow    Gegevens
Zorg, sport en onderwijs voor de lange termijn
Dat je samen sterker staat snapten de huidige gebruikers van De Kruidentuin maar al te goed toen ze besloten samen een MFA te betrekken aan de gelijknamige straat in Barendrecht. De Zwarte Hond ontwierp een gebouw waar binnen- en buitenkant een ingenieus spel spelen van gezamenlijkheid en eigenheid. Aan de doorgaande weg toont het gebouw zijn herkenbare basisvorm aan de wijk. Aan de ontsluitingsweg zijn duidelijk de verschillende entrees te herkennen. Binnen fungeert de centrale ruimte als ontmoetings- en oriëntatiepunt voor de leerlingen en andere gebruikers, terwijl ook afzonderlijke activiteiten mogelijk zijn.
Aan de buitenkant is goed zichtbaar dat het gebouw meerdere gebruikers heeft: de ruimtes voor basisschool De Hoeksteen, kinderopvang Eiland Marlyne, de sportvereniging  en het Centrum Jeugd en Gezin hebben elk een andere nokrichting in hun dak. Dit levert een spannend beeld op en verdeelt het complex in kleinere eenheden die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De opvallende baksteen die overal is toegepast zorgt ervoor dat het gebouw toch een eenduidige uitstraling heeft.

De locatie in combinatie met het gevraagde aantal vierkante meters vroeg om een compact gebouw. De uitdaging was om in dit volume toch voldoende licht en ruimtelijkheid te realiseren. Extra daglicht werd gevonden door de vlakken van het zadeldak ten opzichte van elkaar te laten verspringen. Hierdoor ontstaat in de nok ruimte voor een verticale strook met extra ramen. In combinatie met een goede oriëntatie ten opzichte van de zon zorgen deze zogenoemde ‘Kuiven’ voor een prettige extra lichtinval. Twee vides zorgen ervoor dat dit daglicht diep het gebouw kan binnendringen. Hiermee is een zeer ruimtelijk interieur gerealiseerd.
Aan de noordzijde van het gebouw vinden de leerlingen, werknemers en bezoekers hun weg naarbinnen. De drie verschillende entrees zijn subtiel maar duidelijk gemarkeerd door middel van een schuin terugspringend vlak naast de toegangsdeur. Deze inspringing zorgt tegelijkertijd ook voor een luifel, waardoor bezoekers beschut worden tegen weer en wind.

"De locatie in combinatie met het gevraagde aantal vierkante meters vroeg om een compact gebouw. De uitdaging was om in dit volume toch voldoende licht en ruimtelijkheid te realiseren."

In het hart van De Kruidentuin loopt een langwerpig keukenblok van de centrale ruimte van de school door tot aan de kantine van de sportaccommodatie. Hierdoor worden de ruimten letterlijk aan elkaar verbonden. Een glazen wand met openslaande deuren zorgt ervoor dat de twee ruimtes gezamenlijk kunnen worden gebruikt of van elkaar kunnen worden afgesloten. Overdag wordt de sportkantine gebruikt als teamkamer voor de leerkrachten en later in de middag door de kinderen van de BSO om er te spelen. Het blok verspringt in hoogte zodat schoolkinderen aan de lage zijde koekjes kunnen bakken, terwijl de andere kant van het volume hoog genoeg is om aan te borrelen. In de avond sluit de deur de school af waardoor de sportaccommodatie zelfstandig kan opereren. Door de budgetten van sportvereniging en kinderopvang te combineren kon één groots ruimtelijk gebaar worden gerealiseerd. 
Om van de nieuwbouw een succes te maken op de lange termijn, is goed nagedacht waar investeringen in duurzame materialen zich terugbetalen. De keuze voor relatief dure Hagemeister-baksteen en natuurstenen vensterbanken en waterslagen lag niet voor de hand met het beschikbare budget, maar door strategisch te besparen op andere onderdelen zijn een onderhoudsvrije architectuur en een waardige uitstraling gerealiseerd waar de gebruikers de komende dertig jaar probleemloos van kunnen genieten.

Gegevens

Project
Multifunctionele accommodatie De Kruidentuin

Locatie
Barendrecht, Nederland

Omschrijving
MFA met basisschool van 10 groepen, kinderopvang, BSO, een grote sportzaal, een balletzaal, wijkteams en Centrum Jeugd en Gezin

Opdrachtgever
Gemeente Barendrecht

Periode
2014 - 2017

Oppervlakte
3.520 m2

Beelden
ScagliolaBrakkee

Meer weten?

Bart van Kampen
Bart van Kampen
Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten