Orbis (Zuyderland) Medisch Centrum

Project    Slideshow    Gegevens
Patiënt staat centraal in efficiënt ziekenhuis
Sinds begin 2001 was Bonnema architecten betrokken bij de planvorming van het ziekenhuis van de toekomst te Sittard. Leidend principe was dat de patiënt centraal staat. Dit klinkt heel logisch maar het blijkt dat consequente handhaving van dit principe heel veel automatismen in denken overhoop haalt. Uiteindelijk is er sprake van een nieuwe manier van werken, waarbij de organisatie ten dienste wordt gesteld aan de wensen van de patiënt. Een ziekenhuis bouwen is vooral ook intensief nadenken over hoe de organisatie van een dergelijk bedrijf in elkaar steekt. Het gevolg van dat denkproces resulteert in een gebouw. Het gebouw zal dus zodanig in elkaar moeten zitten dat het de ziekenhuisorganisatie optimaal kan bedienen: het gebouw faciliteert de organisatie!

"Orbis koos bewust voor louter ´eenbedskamers´ in de nieuwbouw. Om de ziekenhuispatient maximale regie te geven over zijn verblijf.”

Gekozen is voor een gebouw met een lineaire structuur, waarbij de as wordt gevormd door een centrale overdekte ‘straat’. Hieraan grenzen alle directe publiek en patiënt gerichte functies. Deze straat is een overdekt openbaar gebied en biedt tevens voor de toekomst mogelijkheden tot uitbreiding, maar ook tot inbreiding, zonder concessies te hoeven doen aan de onderlinge relaties die er zijn tussen de functionele centra! Flexibiliteit op verschillende niveaus is een van de belangrijke kernwoorden in het ontwerpproces geweest. Naast volumeflexibiliteit (uitbreidbaarheid) is er sprake van ombouwflexibiliteit (de mogelijkheid om functies te kunnen verplaatsen) en ook van zgn. initiële flexibiliteit (de vrijheid om in een zo laat mogelijk stadium te beslissen over de definitieve indeling).

“Zo’n bruisend atrium, het kloppend hart, brengt het gebouw tot leven.”

Het denken over de organisatie zal in de loop der tijd natuurlijk blijven veranderen en zal dus ook een aanpasbaar gebouw moeten opleveren. De eerder genoemde flexibiliteitgedachtes golden eveneens voor het vaststellen van de inpassing van de techniek en constructies. Gekozen is voor het principe van een technische tussenlaag. Deze vormt als het ware een bajonetverbinding tussen de verschillende centra. Daardoor is het mogelijk om schachtstructuren op de diverse Centra toe te snijden, zonder dat ze elkaar beïnvloeden. De positionering van de techniek halverwege het gebouw maakt het bovendien mogelijk in de toekomst het gebouw met een extra bouwlaag uit te breiden.
Het ziekenhuis is thematisch ingedeeld in vier functiegebieden namelijk; publiek – ontmoeten - verblijven - werken. Dit is vertaald in een interieurconcept met vier klimaatgordels namelijk; tropisch, subtropisch, gematigd en het poolklimaat. Het functiegebied “werken” is het poolklimaat, en heeft voor de vormgeving van het interieur geresulteerd in een frisse sfeer voor een rustige werkomgeving. Het uitgangspunt voor het werkgebied van de professional is: maximale kruisbestuiving van kennis en onderzoek tussen het medisch personeel en bestaat uit een openwerkgebied met coupéwerkplekken, cockpits, lounge- en overlegwerkplekken. Door een splitlevel nivo toe te voegen ontstaat er een ruimtelijke relatie tussen de begane grond en de 1e verdieping. Het plafond van het werkgebied ligt hierdoor op een hoogte van 4900mm en is kwalitatief een expliciete meerwaarde voor de kantooromgeving. Het gebied van de professionals heeft een maximale relatie met de spreekkamers, de verpleegafdelingen en de behandelkamers, en is op basis van scheiding van stromen ontworpen. Dit betekent dat de professional en de patiënt elkaar pas ontmoetten in de spreekkamers, behandelkamers of verpleegafdelingen.

Gegevens

Project
Orbis (Zuyderland) Medisch Centrum

Locatie
Sittard-Geleen, Nederland

Omschrijving
Efficiënt, flexibel ziekenhuis met zorgboulevard, revalidatiecentrum, psychiatrisch centrum en zorgopleidingen

Opdrachtgever
Orbis Medisch en Zorgcentrum

Oppervlakte
73.850 m2

Beelden
De Beer Zwarts, Michel Kievits

Meer weten?

Jurjen van der Meer
Jurjen van der Meer
Oprichter | Partner
E-mail
LinkedIn
Alle projecten