Reuring – Rust – Ruis

Project    Slideshow    Gegevens
Een raamwerkplan voor gemengde gebiedsontwikkeling
Het is een belangrijke uitdaging in Nederland: de transformatie van verouderde binnenstedelijke locaties tot aantrekkelijke multifunctionele gebieden. Zo’n transformatie is heel waardevol, maar ook bijzonder complex. Hoe geef je de ideale mix van functies vorm en hoe zorg je ervoor dat het gebied de tand des tijds goed doorstaat?De oplossing: een raamwerkplan dat het stedelijk gebied op hoofdlijnen organiseert in zones voor Reuring, Rust en Ruis.

Van functies scheiden naar functies mengen
In het verleden deelden we de stad rigide op in zones met hun eigen functie. Nu weten we dat gebieden met gemengde functies cruciaal zijn voor de leefbaarheid van de stad. In zulke gebieden kunnen we op korte afstand van elkaar werken, wonen, sporten, uitgaan, lawaai maken, flaneren en tot rust komen. Maar in de praktijk lopen we aan tegen een probleem: verschillende functies blijken nogal eens te botsen.

Een raamwerkplan helpt om die paradox op te lossen en grip te krijgen op de complexiteit. In het raamwerkplan onderscheiden we drie zones. In elk van die zones kunnen we wonen, in elk van die zones is ruimte voor andere stedelijke functies. Maar elke zone heeft zijn eigen accent: Reuring, Rust of Ruis. De indeling van de zones is niet gebaseerd op functie, maar op (stedelijke) kwaliteiten.

Reuring
De Reuring-zone is een dynamische plek met veel hoogstedelijke voorzieningen. Hier wonen stedelingen die graag een bruisend, uithuizig leven leiden. De Reuring-zone vormt de ruggengraat van een gebied en ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij een openbaarvervoersknooppunt of stadscentrum.

Rust
De Rust-zone is voor mensen die rustig willen wonen of werken in het groen. Hier passen alle woonvormen die zich lenen voor een hoge dichtheid en niet in de andere twee zones passen. Deze zone lijkt ook erg geschikt voor klimaatadaptatie, parken en recreatieve verbindingen naar gebieden buiten de stad.

Ruis
In de Ruis-zone is de hoofdrol weggelegd voor bedrijvigheid. Hier heerst een grote mate van tolerantie voor rommeligheid en geluid. Je kunt hier rustig om 6 uur ’s morgens de rolluiken opendoen of je lasapparaat aanzetten. Maar je kan er ook wonen. Deze zone biedt uitgelezen mogelijkheden voor mensen die wonen willen combineren met andere activiteiten, zoals een cateringbedrijf of muziekstudio aan huis. Ligging aan hoofdverkeersroutes, met grotere kavels en gebouwen, ligt voor de hand.
Waarom functies mengen?


  • Een gebied dat is toegerust voor verschillende functies kan zich soepel aanpassen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en is daarmee toekomstbestendig.

  • Mengen biedt de mogelijkheid om voorzieningen en ruimtes met elkaar te delen.

  • Er is altijd leven in het gebied. Dat vergroot de leefbaarheid.

  • Gemengde hoogstedelijke milieus zijn gewild, zowel om te wonen als om te werken.

  • Mixed-use gebieden kunnen een impuls geven aan omliggende wijken.

  • Diversiteit in het gebied stimuleert uitwisseling, kruisbestuiving en innovatie.

  • Reisafstanden worden korter. Dat zorgt voor minder verkeer en stimuleert lopen en fietsen.

Gegevens

Project
Reuring – Rust – Ruis

Omschrijving
Een raamwerkplan dat het stedelijk gebied op hoofdlijnen organiseert in zones voor Reuring, Rust en Ruis

Periode
2019 - 2019

Bijzonderheden
Architect en stedenbouwkundige Daan Zandbelt, partner bij De Zwarte Hond, ontwikkelde het concept Raamwerkplan Reuring-Rust-Ruis in 2015-2016, toen hij het Projectatelier van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) leidde. Als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving verwerkte hij het concept in de publicatie Guiding Principles MetroMix (april 2019).

Beelden
De Zwarte Hond

Meer weten?

Daan Zandbelt
Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige | Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten