Station Assen

Project    Slideshow    Gegevens
Markant station verbindt stad met regio
Het nieuwe stationsgebouw van Assen is het meest in het oog springende onderdeel van de gebiedsontwikkeling die de bereikbaarheid en groei van de gemeente Assen moet bevorderen (programma FlorijnAs). Het ensemble van baksteen, hout en glas past bij het karakter van de Drentse hoofdstad en zorgt op eenvoudige, maar ook zeer ruimtelijke wijze voor een grootse entree naar de stad. Dit is de nieuwe voordeur van Assen.

Het station wordt gemarkeerd door een driehoekige stationskap die de verschillende programmatische onderdelen van het station met elkaar verbindt, en die letterlijk en figuurlijk een brug slaat over de fysieke barrière die de sporen door de stad leggen. De houten luifel maakt een genereus gebaar naar de reizigers die aankomen en vertrekken. De drie hoeken markeren ieder een andere ingang naar het gebouw.

De vernieuwing van het stationsgebied in Assen bestaat uit de bouw van een nieuw stationsgebouw met commerciële ruimten en ondergrondse fietsenstalling, de bouw van een nieuwe perrontunnel voor voetgangers, de vernieuwing van de fietstunnel, de inrichting van een nieuw busstation, de aanleg van een autotunnel en de herinrichting van de openbare ruimte. De Zwarte Hond was eerder verantwoordelijk voor de masterstudie Florijnas en het stedenbouwkundig plan voor stationsgebied Assen (in samenwerking met Movares).
Stedelijke context
Het belang van de Drentse hoofdstad op de ‘Koningsas’ tussen Groningen en Assen neemt toe en de positie in het netwerk richting Zwolle wordt belangrijker. Om deze nieuwe positie ten volle te kunnen benutten is een goede verankering in het Noord-Nederlandse stedelijke vervoersnet essentieel. Het nieuwe stationsgebied speelt hierin een cruciale rol. Bewoners, forensen en recreanten, allen arriveren hier, midden in de stad. Met de trein, bus of auto, per fiets of te voet.
Het oude station was een doorreisstation in plaats van een uitnodigende eindbestemming, de stad niet zichtbaar vanuit de trein. Het nieuwe station is daarom ontworpen als een alzijdig en transparant gebouw zonder voor- of achterkant. Het station verbindt niet alleen stad met regio, maar ook centrum en oostelijk deel van de stad.

Identiteit
Het stationsgebied is de plek waar de identiteitsbepalende milieus van de stad te vinden zijn en onderling worden verbonden. Het Overcingelpark, het centrum, het woongebied van Assen-Oost en het landschap van de Drentsche Aa liggen allemaal op korte afstand van het stationsgebied en zijn bijna vanuit de trein te zien. Het nieuwe ontwerp verbindt al deze verschillende Assense kwaliteiten en maakt ze vanuit het station beleefbaar. Het deels groene stationsdak verbindt niet alleen de stad in symbolische zin, maar maakt het ook een letterlijke verbinding in de groenstructuur.

“Het ontwerp van een alzijdig station accentueert de samensmelting van twee stadsdelen.”

“Een overtuigende en spannende vertaling van de opgave voor de vernieuwing van het stationsgebied. Het ontwerp creëert een helder en efficiënt verkeersknooppunt. Het markante gebouw geeft het gebied een nieuwe identiteit. Het zorgt ervoor dat het prettig is om in het stationsgebied te zijn.”

Ensemble
Door het doorgaande autoverkeer ondergronds te organiseren, ontstaat er meer ruimte voor voetgangers op maaiveld. In het nieuwe stationsgebouw is de fiets- en voetgangerstunnel aangegrepen om een entree te maken voor een nieuwe, volledig ondergrondse fietsenstalling. Hiermee verdwijnt een zeer groot, relatief gesloten volume op maaiveld. Op het maaiveld is nu alle ruimte om de stationsgebonden functies een goede plek rondom de stationshal te geven en een mooie toegang tot de perrons te maken.
Een glazen hal verbindt de bakstenen paviljoens met elkaar. Het station fungeert zo als een publiek plaza, een ‘rode loper’ die naar het stadscentrum leidt. Om toekomstige aanpassingen mogelijk te maken, is de luifel constructief niet verbonden met de gebouwen op het maaiveld. De verschillende onderdelen volgen zo hun eigen logica, maar vormen tegelijkertijd een mooi ensemble.
Doorsnede nieuw Station Assen
Dit project is o.a. gepubliceerd op e-architect

Gegevens

Project
Station Assen

Locatie
Assen, Nederland

Omschrijving
Nieuw stationsgebouw met markante houten luifel, als onderdeel van transformatie stationsgebied Assen

Opdrachtgever
Gemeente Assen, ProRail, NS

Projectpartner
Powerhouse Company

Periode
2014 - 2020

Oppervlakte
3.015 m2

Bijzonderheden
De Zwarte Hond was eerder verantwoordelijk voor de masterstudie FlorijnAs en het stedenbouwkundig plan voor stationsgebied Assen (in samenwerking met Movares)

Beelden
Sebastian van Damme, Egbert de Boer, Harry Cock

Meer weten?

Jeroen de Willigen
Jeroen de Willigen
Creative Director | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten