Stationsgebied Hilversum

Project    Slideshow    Gegevens
Een ‘Groene Loper’ voor Hilversum
De Zwarte Hond maakte een nieuw stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied van Hilversum. Dit plan verbindt de historische binnenstad weer met het treinstation en brengt leven in het omliggende gebied. Het ontwerp speelt in op de bijzondere kenmerken van Hilversum: de menselijke maat, de groene ruimte, levendige straten, de ruim bemeten voetgangersgebieden en het netwerk van openbare pleinen en kleine steegjes. Eind mei 2019 nam een ruime meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad het plan aan.

“Na een heel zorgvuldig proces waar veel Hilversummers en verschillende andere gesprekspartners bij betrokken zijn, ligt er nu een prachtig plan dat past bij de uitstraling en identiteit van Hilversum”

In de loop van de vorige eeuw werd het station losgekoppeld van de binnenstad door ontwikkelingen die het gebied blokkeerden. De aanleg van de Schapenkamp, een drukke verkeersader door het centrum, zorgde voor een fysieke grens door de stad die deze scheiding nog sterker maakte. Ons concept breidt de kwaliteiten van het historische centrum zorgvuldig uit tot aan het station en integreert het stationsgebied en het oostelijke deel van Hilversum weer met de binnenstad. De openbare ruimte wordt logisch gereorganiseerd, routes worden opnieuw verbonden en er worden nieuwe structuren gemaakt die punten met elkaar verbinden. Dit maakt de binnenkomst in het Hilversumse centrum duidelijker en aantrekkelijker en geeft bezoekers het gevoel op een bijzondere plek aan te komen.

Het nieuwe Stationsplein biedt bezoekers en bewoners een warm welkom. Het is ontworpen als een levendig en groen voorplein, met terrassen, een arcade, zitmogelijkheden, twee grote multifunctionele gebouwen en een podium voor mediagerelateerde evenementen, in de geest van de radio- en televisietraditie van de stad. Een nieuw, ruim busstation organiseert op een logische manier het bus- en taxivervoer aan de zijkant van het station. De vernieuwde tunnel biedt een bredere ingang, een meer geleidelijke helling en beplante randen en wordt daardoor nog voetgangers- en fietsvriendelijker. Door de opwaardering van de tunnel ontstaat een betere toegang naar beide kanten van de stad. Het stadscentrum wordt als het ware naar het oosten uitgebreid.

In het noorden wordt de Koninginneweg van een smalle straat in een groene boulevard getransformeerd. Het huidige samenraapsel van huizen wordt vervangen door vier aantrekkelijke woonblokken die naar het spoor een open en coherent gezicht tonen. De Stationsstraat en de Leeuwenstraat worden de 'groene lopers' die de binnenstad vooral voor voetgangers en fietsers intuïtiever toegankelijk maken. Voor een betere bereikbaarheid voor auto’s wordt het stationsgebied duidelijker verbonden met de binnenring. Het gebied krijgt nieuwe energie door de komst van nieuwe openbare functies, levendige openbare ruimte, sociale ruimtes op de begane grond van de multifunctionele gebouwen en werkplekken voor professionals in de media en creatieve sector. Een duurzaamheidsstrategie maakt het plan toekomstbestendig, onder meer door de toevoeging van energieneutrale structuren, slim watermanagement, gedeelde mobiliteit en het tegengaan van hittestress.

Met deze transformatie kondigt Hilversum een nieuw tijdperk aan waarin het stationsgebied een prominent onderdeel vormt van de identiteit van de stad.

“Vanuit het station kom je in een wereld terecht van kleine straatjes, karakteristieke brinkjes en natuurlijk heel veel groen.”

Gegevens

Project
Stationsgebied Hilversum

Locatie
Hilversum, Nederland

Omschrijving
Stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied van Hilversum

Opdrachtgever
Gemeente Hilversum

Projectpartner
OKRA Landschapsarchitecten BV, Gemeente Hilversum

Oppervlakte
65.000 m2

Meer weten?

Daan Zandbelt
Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige | Architect | Partner
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten