Stationskwartier Assen

Project    Slideshow    Gegevens
Verkeersknooppunt vormt poort naar centrum en natuurgebied
De masterstudie FlorijnAs (Noord-zuid as in Assen, eveneens opgesteld door De Zwarte Hond) stelt een stadsboulevard voor waarbij de Overcingellaan verdubbelt om de toename van het verkeer te faciliteren. Deze stadsboulevard loopt langs het station en zorgt samen met het spoor voor een goede bereikbaarheid van het stationsgebied voor alle modaliteiten. Auto’s, OV-reizigers en langzaam verkeer komen hier samen in een optimale overstapmachine die de poort naar het centrum en de Drentsche Aa vormt.
Obstakels in huidige situatie
Het verkeer in het stationsgebied van Assen heeft te maken met twee belangrijke verkeersstromen; de oost-west verbinding van het centrum via het stationsgebouw naar de Drentsche Aa en de noord-zuid verbinding van de spoorlijn en het doorgaande verkeer over de Overcingellaan. Deze kruisen nu grotendeels gelijkvloers; veel voetgangers en fietsers moeten de drukke Overcingellaan oversteken om het station te bereiken. Dit is geen veilige situatie en omdat de verkeersstromen in de toekomst zullen toenemen is deze barrière een belangrijk aandachtspunt in de variantenstudie.
Twee modellen: 'Hellend plein' (links) en 'Korte tunnel' (rechts)

Het model ‘Korte Tunnel’ voldeed het beste aan de door de gemeente gestelde hoofddoelen; het oplossen van de infrastructurele knoop en het generen van een efficiënt openbaar vervoerknooppunt.

De variantenstudie bestaat uit twee varianten; ‘Hellend plein’ en ‘Korte tunnel’. In beide varianten wordt deze barrière op een goede manier opgelost. Echter op een totaal verschillende manier. In model ‘Korte Tunnel’ wordt het doorgaande verkeer ondergronds gebracht zodat het langzame verkeer ongelijkvloers bovenlangs kan kruisen. In model ‘Hellend plein’ wordt het doorgaande verkeer gebundeld met de sporen en wordt het stationsplein hellend naar beneden gebracht zodat het langzame verkeer onder de weg en het spoor doorgaat. Naast het ontwerpen van de twee modellen is ook het afwegen onderdeel van de opgave.
Twee modellen: 'Hellend plein' (links) en 'Korte tunnel' (rechts)

De grote verbeeldingskracht van de matrices heeft een grote winst opgeleverd voor het project doordat deze het proces aanzienlijk hebben vergemakkelijkt.

Om de afweging voor alle stakeholders inzichtelijk te maken is er gebruik gemaakt van een vijftal matrices. De thema’s infrastructuur, ruimtelijkheid, duurzaamheid, programma en haalbaarheid zijn onderverdeeld in 29 subthema’s. Gezamenlijk met onze partner Movares en met de betrokken stakeholders en belangengroepen is deze matrix ingevuld. Model ‘Hellend plein’ scoort beter op een hoger schaalniveau maar het model ‘Korte Tunnel’ voldeed het beste aan de door de gemeente gestelde hoofddoelen; het oplossen van de infrastructurele knoop en het generen van een efficiënt openbaar vervoerknooppunt.
De grote verbeeldingskracht van de matrices heeft een grote winst opgeleverd voor het project doordat deze het proces aanzienlijk hebben vergemakkelijkt.

Gegevens

Project
Stationskwartier Assen

Locatie
Assen, Nederland

Omschrijving
Masterplan verkeersknooppunt

Opdrachtgever
Gemeente Assen

Projectpartner
Movares

Oppervlakte
320.000 m2

Beelden
De Zwarte Hond, Egbert de Boer, Sebastian van Damme

Gerelateerd

Alle projecten