Woonpark Gorecht, Hoogezand

Project    Slideshow    Gegevens
Een klimaatadaptief ontwerp dat bewoners weer trots maakt op hun wijk"Woonweides geven een bijzondere kwaliteit aan de wijk"

Het nieuwe Woonpark Gorecht, naar een ontwerp van De Zwarte Hond en OKRA landschapsarchitecten, is het sluitstuk van de vernieuwing van de wijk Gorecht-West in Hoogezand. Woonpark Gorecht wordt een diverse en klimaatadaptieve woonwijk waar bestaande en nieuwe bewoners kunnen wonen en verblijven in aangename groene ruimtes.

In de huidige situatie presenteert de woonwijk zich niet naar zijn omgeving. Anonieme zijgevels en rommelige achterkanten dicteren de aanblik. In het stedenbouwkundig plan van De Zwarte Hond en OKRA worden de nieuwe woningen parallel aan de historische polderstructuren geplaatst, waardoor de wijk meer op zijn omgeving wordt gericht. Tussen de woningen is er ruimte voor ontmoeting, groen en wateropvang. Zo bouwen we aan een Woonpark waar mensen trots op kunnen zijn en dat bovendien toekomstbestendig is."Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in het ontwerp van het Woonpark"

Het centrale park is de groene ruggengraat van de wijk en versterkt de verbinding met de omgeving. De woonweides krijgen ieder een eigen sfeer en kwaliteit, zodat de verschillende delen van de wijk duidelijk herkenbaar zijn. Zo bestaat een van de woonweides uit een serie verbonden wadi’s die als een ‘watertrap’ functioneren. Hemelwater wordt via de wadi’s afgevoerd op het oppervlaktewater in het centrale park. Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in het ontwerp van het Woonpark. De openbare ruimte is klimaatadaptief ingericht met een overvloed aan groen, waardoor bewegen en ontmoeten wordt gestimuleerd, en de bebouwing is energieneutraal.
Een grote hoeveelheid nieuwe bomen en glooiende grasvlaktes vormen de basis voor de inrichting van het Woonpark. De Van Houtenlaan wordt als lommerrijke singel ingericht. Een aangename openbare ruimte met veel groen zorgt voor een levendige plek voor zowel bewoners als bezoekers.

Het ontwerp is tot stand gekomen in een interactief proces met gemeente Midden-Groningen, woningcorporatie Lefier en bewoners. Tijdens verschillende werkgroepen, bewonersavonden en een-op-eengesprekken met bewoners kreeg het plan stapsgewijs vorm. Om de toekomstige woonbeleving inzichtelijk te maken kregen geïnteresseerden levensgrote visualisaties te zien en konden ze de toekomstige leefomgeving met VR-brillen bekijken. De uitwerking vond ook plaats in dialoog met bewoners, zodat er altijd uitgelegd kon worden waarom bepaalde keuzes werden gemaakt.

Gegevens

Project
Woonpark Gorecht, Hoogezand

Locatie
Hoogezand-Sappemeer, Nederland

Omschrijving
Het nieuwe Woonpark Gorecht, naar een ontwerp van De Zwarte Hond en OKRA landschapsarchitecten, is het sluitstuk van de vernieuwing van de wijk Gorecht-West in Hoogezand.

Opdrachtgever
Gemeente Midden-Groningen en Lefier

Projectpartner
OKRA Landschapsarchitecten BV

  • Type

Meer weten?

Bart van Leeuwen
Bart van Leeuwen
Stedenbouwkundige
E-mail
LinkedIn

Gerelateerd

Alle projecten