Daan Zandbelt

Stedenbouwkundige | Architect | Partner

Daan Zandbelt
Daan Zandbelt (1975) leidt samen met Bart van Kampen De Zwarte Hond Rotterdam. Hij werkt aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies. Eerder had Daan Zandbelt samen met Rogier van den Berg het bureau Zandbelt&vandenBerg. In 2016 is hij benoemd als Rijksadviseur en adviseert hij samen met Berno Strootman en Rijksbouwmeester Floris Alkemade vier jaar lang het Rijk over ruimtelijk-maatschappelijke kwesties. Hij maakt tevens onderdeel uit van diverse kwaliteitsteams.
E-mail
LinkedIn

Selectie van projecten

Volledig team