Jeroen de Willigen

Creative Director | Partner

Jeroen de Willigen
Stedenbouwkundige Jeroen de Willigen (1968) is als algemeen directeur verantwoordelijk voor het gehele bureau. Hij begon zijn carrière bij West8 Urban Design & Landscape Architecture en ging in 1998 bij De Zwarte Hond aan de slag, toentertijd nog Karelse Van der Meer Architecten. Sinds 2002 is hij er partner. Met het stedenbouw team werkt hij aan projecten variërend van grootschalig onderzoeken, visies en masterplannen tot kleinschalige inrichtingsplannen alsmede supervisie bij langdurige opgaven. In 2014 werd Jeroen benoemd tot Stadsbouwmeester van Groningen. Hij adviseert het college van B&W over de kwaliteit van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de stad en is tevens eindverantwoordelijk voor de welstandstoets.
E-mail
Twitter
LinkedIn

Selectie van projecten

Volledig team