Werkwijze

Onze stedenbouwers en architecten zijn ontwerpers in hart en nieren. Gedurende een ontwerpproces is het onze taak de opdrachtgever, de gebruikers, omwonenden en de andere stakeholders inhoudelijk te inspireren, zodat we hun ambities kunnen vertalen naar een gedragen plan. We richten dit proces zo in dat de opdrachtgever ontzorgd wordt.

Interactie

Onze ontwerpen winnen aan kwaliteit door interactie met de opdrachtgever en de gebruiker. We organiseren verschillende ontwerpsessies waarin we hen telkens, gemotiveerd opties voorleggen. Ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten zetten we op een overzichtelijke manier af tegen randvoorwaarden als budget, tijd, exploitatie etc. Hierdoor is het voor de opdrachtgever helder wat voor consequenties de ontwerpkeuzes hebben.

Visualisatie

Afhangende van de opgave en de doelgroep vertalen we onze ontwerpen naar artist impressions, maquettes of schetsen. Ook virtual reality is een mogelijkheid. De opdrachtgever of gebruiker kan dan met een 3D bril ervaren hoe hun gebouw of plan eruit komt de zien en wat voor effect bepaalde ontwerpkeuzes hebben.

Integraal werken in BIM

De Zwarte Hond werkt bij voorkeur vanaf de start van een gebouwontwerp in BIM. Samen met de aannemer, constructeur en andere adviseurs tekenen we in één 3d model. Alle partijen zien hun inbreng direct gevisualiseerd waardoor de verschillende disciplines optimaal samenwerken, uitwerkingen op elkaar aansluiten en fouten in een vroeg stadium ontdekt worden.

Duurzame gebouwen

De impact van een gebouw op het milieu moet de gehele levensduur worden geminimaliseerd. Tegelijkertijd moet een gebouw een comfortabele plek zijn voor de gebruiker, waar hij graag en nog lang zou willen en kunnen verblijven. De sleutel tot succes van een duurzaam gebouw ligt in de toewijding van alle betrokken partijen in een geïntegreerd en verantwoordelijk ontwerp – en bouwproces. Wij updaten zelf continu onze kennis over BREEAM, GPR en Greencalc en werken nauw samen met duurzaamheidsexperts.

Dit kun je altijd van ons verwachten

Betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid zit in ons DNA. We willen vanuit de ruimtelijke discipline bijdragen aan sociale en economische kwesties. Elk gebouw, plan of interventie onafhankelijk van de grootte geeft hieraan betekenis.

Optimisme
We geloven dat we samen met betrokken partijen leefomgevingen tot stand kunnen brengen die bijdragen aan het welbehagen van iedereen die ermee in aanraking komt.

Realisme
We gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit zonder de businesscase uit het oog te verliezen.

Ambitie
We combineren ons realisme altijd met ambitie: we leggen de lat hoog en verleiden de partijen waar we mee samenwerken om dat ook te doen.
Zorgvuldigheid 
Aandacht voor detaillering en materialisering kenmerkt alle gebouwen en openbare ruimte die door de eeuwen heen de moeite van het bewaren waard waren. In ons ontwerp combineren we zorgvuldige aansluiting bij de bestaande stad met impulsen voor toekomstige ontwikkelingen.

Innovativiteit 
Elk project is een aanleiding om te innoveren. Voorwaarde is dat het meerwaarde oplevert voor de opdrachtgever en het eindresultaat.

Inspiratie 
Om alle projecten en plannen te laten profiteren van de kennis, kunde en netwerken van ons bureau, hechten we veel waarde aan kennisuitwisseling, intern en extern. Zo inspireren we elkaar, onze opdrachtgever en onze bouwpartners, wat leidt tot ongekende resultaten.

Meer weten over wat we belangrijk vinden?


Bekijk visie